Fredag den 4. maj. Spændende fund på skibsvraget

Genstande og skibsdele ligger frit tilgængelige på bunden.
Fundene omfatter pt. flere kanoner, et stavbygget trækar,en lertøjsflaske, skibs-konstruktionsdele og flere meter svært tovværk. Dykkerne er endnu ikke begyndt at afdække skibet og dagens fund ligger direkte synlige på vragoverfladen.

Samling i bærende konstruktion til dæk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Samling i bærende konstruktion til dæk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Kanon. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Kanon. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. I bunden omkring kanden; tovværk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. I bunden omkring kanden; tovværk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande, rester af spand eller pøs (th.) og en del kraftigt tovværk (i bunden omkring kanden og under rødspætten). Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande, rester af spand eller pøs (th.) og en del kraftigt tovværk (i bunden omkring kanden og under rødspætten). Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. I bunden omkring kanden; tovværk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. I bunden omkring kanden; tovværk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande, rester af spand eller pøs (th.) og en del kraftigt tovværk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande, rester af spand eller pøs (th.) og en del kraftigt tovværk. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Rester af spand eller pøs. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Rester af spand eller pøs. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande, rester af spand eller pøs (bagerst i lysstrålen) og en del kraftigt tovværk (i bunden omkring kanden og tv. i billedet delvis under planken). Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande, rester af spand eller pøs (bagerst i lysstrålen) og en del kraftigt tovværk (i bunden omkring kanden og tv. i billedet delvis under planken). Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Akse og hjul fra rapert. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Akse og hjul fra rapert. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Kanoner. Her to kanoner ovenpå hinanden med mundingen hver sin vej. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Kanoner. Her to kanoner ovenpå hinanden med mundingen hver sin vej. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Tonni Andersen, JD-Contractor, i gang med opmåling på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Tonni Andersen, JD-Contractor, i gang med opmåling på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Tonni Andersen, JD-Contractor,  i gang med afrensning af konstruktionsdele omkring pumpebrønden på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Tonni Andersen, JD-Contractor, i gang med afrensning af konstruktionsdele omkring pumpebrønden på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Tonni Andersen, JD-Contractor,  i gang med afrensning af konstruktionsdele omkring pumpebrønden på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Tonni Andersen, JD-Contractor, i gang med afrensning af konstruktionsdele omkring pumpebrønden på vraget. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker , Tonni Andersen, JD-Contractor, i kurven, på dekompressionsstop. Efter 2 timer på over 20 meters vanddybde skal dykkerne dekomprimere på 9 meters vanddybde I 5 min og på 6 meters vanddybde i 25 min. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker , Tonni Andersen, JD-Contractor, i kurven, på dekompressionsstop. Efter 2 timer på over 20 meters vanddybde skal dykkerne dekomprimere på 9 meters vanddybde I 5 min og på 6 meters vanddybde i 25 min. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Dykker, Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet, i kurven, på dekompressionsstop. Efter 2 timer på over 20 meters vanddybde skal dykkerne dekomprimere på 9 meters vanddybde I 5 min og på 6 meters vanddybde i 25 min. Foto: Tonni Andersen, JD-Contractor
Dykker, Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet, i kurven, på dekompressionsstop. Efter 2 timer på over 20 meters vanddybde skal dykkerne dekomprimere på 9 meters vanddybde I 5 min og på 6 meters vanddybde i 25 min. Foto: Tonni Andersen, JD-Contractor
Glaseret lertøjskande. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet
Glaseret lertøjskande. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet