lørdag den 9. juni. Spændende fund fra skibsvraget

De seneste syv ugers dykkerundersøgelse af skibsvraget i dansk farvand har bragt mange spændende fund op fra havbunden. Fundne er nu registreret og fotograferet. Billederne herunder viser, hvor forskellige typer genstande, der er blevet fundet direkte på overfladen af skibsvraget.

> Se tønden inden bjærgning her...

> Se arkæologernes værksted her...

Disse to små jomfruer fandt arkæologerne helt ude ved vragets ene side. Jomfruer er en del af skibets rigning, og anvendtes typisk til at stramme skibets vant, det tovværk som går fra mastetoppen til skibssiden. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuse
Disse to små jomfruer fandt arkæologerne helt ude ved vragets ene side. Jomfruer er en del af skibets rigning, og anvendtes typisk til at stramme skibets vant, det tovværk som går fra mastetoppen til skibssiden. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Midt i vraget blev denne storejomfru fundet. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Midt i vraget blev denne storejomfru fundet. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Bemærk resterne af tovværk, som stadig sidder i jomfruens huller. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Bemærk resterne af tovværk, som stadig sidder i jomfruens huller. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Bartmannskanden, eller skægmanden, er en typisk kande fra 1600-tallet. Den har sit navn efter det skæggede ansigt, der pryder kandens hals overfor hanken. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Bartmannskanden, eller skægmanden, er en typisk kande fra 1600-tallet. Den har sit navn efter det skæggede ansigt, der pryder kandens hals overfor hanken. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Skårene af Bartmannskanden blev fundet nær agterkastellet, hvor officererne holdt til. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Skårene af Bartmannskanden blev fundet nær agterkastellet, hvor officererne holdt til. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Dette storslåede saltkar af tin blev også fundet ved agterkastellet. Det stammer fra Rotterdam og kan dateres til midt i 1600-tallet. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Dette storslåede saltkar af tin blev også fundet ved agterkastellet. Det stammer fra Rotterdam og kan dateres til midt i 1600-tallet. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
En meget velbevaret prop i et tøndelåg. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
En meget velbevaret prop i et tøndelåg. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Tøndelåget fra den store tønde lå trykket en smule ned i tønden. Inde i tønden har vi taget prøver af indholdet til senere analyse. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Tøndelåget fra den store tønde lå trykket en smule ned i tønden. Inde i tønden har vi taget prøver af indholdet til senere analyse. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Vi har nu bjærget den store tønde. Den blev skilt ad på bunden og de enkelte tøndestave, tøndebånd og lågdele blev taget op hver for sig. Her fire tøndestave fra tønden – bemærk den nederste som både har et stort, proppet hul til fyldning af
Vi har nu bjærget den store tønde. Den blev skilt ad på bunden og de enkelte tøndestave, tøndebånd og lågdele blev taget op hver for sig. Her fire tøndestave fra tønden – bemærk den nederste som både har et stort, proppet hul til fyldning af tønden og et proppet spunshul. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.