Mandag den 14. maj. Tønden og kisten

Marinarkæologerne er forbløffede over antallet af tøndedele på skibsvragets overflade. Tønderne er konstrueret med meget kraftige og forstærkede tøndebånd, så de kan tåle at blive rullet ombord på skibene. Tønder var den fortrukne opbevaring af alt fra krudt til proviant på skibene, og arkæologer finder da også tøndedele flere steder på vraget. Men der hersker nok ingen tvivl om, at det er skibskister, der for alvor vækker nysgerrigheden, når man arbejder på et gammelt skibsvrag. Og i dag dukkede en skibskiste så frem, lige under det tynde lag bundslam, der dækker hele skibsvraget. Nu er alle bare spændte på, hvad kisten gemmer...

Flere steder i skibsvraget støder marinarkæologerne på dele fra tønder. Her ses en samling tøndestave. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Flere steder i skibsvraget støder marinarkæologerne på dele fra tønder. Her ses en samling tøndestave. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
En meget stor tønde lå delvis gemt mellem nogle løse træstykker på vraget. Tøndestavene er 11 cm. brede og tøndebåndene sidder med få centimeters mellemrum. Foto: Thomas N. Andersen
En meget stor tønde lå delvis gemt mellem nogle løse træstykker på vraget. Tøndestavene er 11 cm. brede og tøndebåndene sidder med få centimeters mellemrum. Foto: Thomas N. Andersen
Samme tønde oppefra. Bemærk de meget kraftige tøndebånd på tøndens bug, som har været forstærkning, så tønden kunne tåle at blive rullet.  Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Samme tønde oppefra. Bemærk de meget kraftige tøndebånd på tøndens bug, som har været forstærkning, så tønden kunne tåle at blive rullet.  Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Efterhånden som dykkerne bevæger sig rundt på vraget hvirvles det øverste lag bundslam op og flere genstande kommer til syne. Her har vi fundet en kiste som netop stikker op af bunden. Kisten måler ca. 40 x 60 cm. og øverst til venstre i billedet se
Efterhånden som dykkerne bevæger sig rundt på vraget hvirvles det øverste lag bundslam op og flere genstande kommer til syne. Her har vi fundet en kiste som netop stikker op af bunden. Kisten måler ca. 40 x 60 cm. og øverst til venstre i billedet ses et lille indre rum.  Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Sven Barlev, JD-Contractor filmer kisten med sit hjelmkamera, så arkæologerne og besætning oppe på VINA straks kan få et indtryk af fundet. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Sven Barlev, JD-Contractor filmer kisten med sit hjelmkamera, så arkæologerne og besætning oppe på VINA straks kan få et indtryk af fundet. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.