Torsdag den 10. maj. Dobbelt blok og stangkugler

Marinarkæologerne har nu fundet flere dele fra skibets rigning. Det drejer sig blandt andet om jomfruer og, som i dette tilfælde, en utrolig velbevaret dobbeltblok. Mere uhyggeligt er fundet af de såkalte 'stangkugler' - to kanonkugler med en svær jernstang i mellem, der med denne særlige udformning var særlig velegnet til at skyde skibenes rigning i synder og på den måde sætte dem ud af spillet.

Onsdag d. 9. maj. I dag dukkede denne, utroligt velbevarede, blok op på vraget. Foto: Thomas N Andersen.
Onsdag d. 9. maj. I dag dukkede denne, utroligt velbevarede, blok op på vraget. Foto: Thomas N Andersen.
Torsdag d. 10. maj. Blokken fotograferes endnu en gang inden den tages op. Man kan stadig se en stump af det tovværk blokken har siddet i. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Blokken fotograferes endnu en gang inden den tages op. Man kan stadig se en stump af det tovværk blokken har siddet i. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Da blokken blev gravet fri viste den sig at være dobbeltskåren og endnu bedre bevaret end vi turde håbe. Efter en afrensning kunne blokhjulene drejes rundt. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Da blokken blev gravet fri viste den sig at være dobbeltskåren og endnu bedre bevaret end vi turde håbe. Efter en afrensning kunne blokhjulene drejes rundt. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. I den ene ende af tovstumpen fra blokken kan man se resterne af en splejsning. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. I den ene ende af tovstumpen fra blokken kan man se resterne af en splejsning. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Langs skibets ene side ligger et depot af stangkugler. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Langs skibets ene side ligger et depot af stangkugler. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Dykker, Sven Barlev, JD-Contractor fungerer som fotolampe over stangkuglerne. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Torsdag d. 10. maj. Dykker, Sven Barlev, JD-Contractor fungerer som fotolampe over stangkuglerne. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.