Historier ombord

Logbøgerne fortæller

Undervejs på Havhingstens Sejlads til Dublin fører flere forskellige mennesker ombord en dagbog.

Logbogen er en dagbog, hvori nedskrives forskellige oplysninger om sejladsen. Det kan være oplysninger om kurs, fart, vejrforhold, begivenheder ombord, og planer for den videre sejlads. Ombord på Havhingsten fører hovmesteren, sygeplejersken, en bådebygger og pr-medarbejderen også dagbog, hvori de nedskriver oplysninger om kosten ombord, sygdom og hygiejne, reparationer, samt oplevelser undervejs.

  • Undersøg Skippers logbog og dagbøgerne fra bådebygger, hovmester, og skjald og fortæl ud fra dem om togtet. Udvælg en mindre del af togtet, f.eks. langs den irske østkyst. Brug evt. følgende spørgsmål til inspiration: Hvordan har skibet sejlet? Overholdes tidsplanen? Hvordan har vejret været? Hvordan er stemningen blandt besætningen? Er der sket noget med skibet? Hvad har de fået at spise?
  • Undersøg sygeplejerskens dagbog og skriv en rapport om sygdomme og ulykker på Havhingstens togt til Dublin.

En farefuld sejlads

De samtidige skandinaviske kilder til Vikingetiden er sparsomme og derfor har historieskrivningen om Vikingetiden ofte taget udgangspunkt i senere nedskrevet kilder fra 1200–1400-tallet byggende på mundtlige overleveringer. I den mere fortællende ende af disse hører sagaerne og skjaldekvadene til. Sagaer og skjaldekvad har karakter af, at være "en god historie" om heltemodige bedrifter eller en lovprisning af en særligt god konge. De er fyldt med dramatik, handling og store ord, og samtidig kunne de også være skabt for at påvirke tilhørernes holdning. Vi har på hjemmesiden valgt at sidestille vikingernes skjald med nutidens pr-medarbejdere eller journalist.

  • Skriv to historier om en farefuld sejlads. En som skjald fra Vikingetiden hvor historien skal hædre kongen eller høvdingen om bord og en som pr-medarbejder på Havhingsten, som henvender sig til pressen.
  • Historien fra Vikingetiden kan være i kvad, indeholde kenninger og klassen kan hente inspiration fra vikingekvad eller sagatekster. Til historien fra Havhingsten kan klassen læse nyhedsbrevene her på hjemmesiden eller læse avisartikler for at finde frem til den måde en journalist skriver på.