Krydsegenskaber

I denne opgave skal du undersøge, hvor godt Havhingsten krydser op mod vinden. Download, udpak og åbn navigationsdata fra togtet. Du skal bruge data fra etaper, hvor der sejles tættest muligt på vindretningen – vel at mærke for sejl! Brug kortet på hjemmesiden til at finde egnede etaper ved at tænde for vis positioner. Find disse etaper i det downloadede datasæt. (Alternativ løsning: Åbn det downloadede datasæt i et GIS-program, hvor du kan se ruten kortlagt i endnu højere detaljeringsgrad).

Klik på punkterne for at se kurs og vindretning. En zigzag-kurs kan være det du leder efter. Prøv at svare på disse spørgsmål:

  • Hvor højt - altså hvor tæt til vinden - kan Havhingsten sejle?
  • Sejler den lige højt på begge halser - altså med vinden ind fra begge sider?
  • Sejler den lige højt i alle vindstyrker? Og hvad hvis sejlet er rebet (sejlarealet er mindsket)?
  • Hvad er forholdet mellem den udsejlede distance på kryds (i zigzag) og den tilbagelagte distance i fugleflugtslinje (DMG: distance made good), når man sejler lige mod vinden?
  • Med hvilken hastighed bevæger Havhingsten sig frem mod vinden (den såkaldte VMG: velocity made good)? Kan det, hvis der ikke er for langt, svare sig at ro den direkte vej mod vinden i stedet for at krydse for sejl? (find etaper med roning og sammenlign).

(Tip: Du får brug for at udregne vinklen mellem skibets styrede kurs og vindretningen).