Natur- eller sansenavigation

Øvelser

En landtoning viser et udsnit af en kyststrækning. Ved sejlads kan man bruge landtoningen til at finde ud af, hvor man befinder sig.

  • Tag ud i naturen; gerne til søs. Del jer op i to hold. Begge hold tegner nogle landtoninger, som det andet hold derefter skal prøve at genfinde.

 

Et mærke er to punkter, der står overét. Det vil sige at de ses lige på linje over hinanden. Mærker kan vise meget nøjagtig, hvor man er – hvis de vel at mærke er beskrevet præcist!

  • Denne øvelse foregår også udenfor og i hold. Find nogle gode mærker overét, og beskriv dem mundtligt for det andet hold, som så skal udpege dem.

 

Solens middagshøjde kan bruges til at finde verdenshjørnerne og bestemme breddegraden. Syd er der, hvor solen står højest. Men hvor præcist kan man bestemme middag?

  • Gem ure og mobiltelefoner væk. Prøv at bestemme middag ved at observere solhøjden; enten uden instrumenter eller med simple genstande, som findes i naturen. Hvem kan ramme mest præcist?

 

Også på andre tidspunkter af dagen har de fleste mennesker en omtrentlig fornemmelse af verdenshjørnerne ud fra solens stilling.

  • Udpeg verdenshjørnerne ud fra solens stilling på et vilkårligt tidspunkt af dagen. Lav øvelsen med og uden ur.

 

Også om natten kan man bestemme verdenshjørner og breddegrad, hvis der er klar himmel og tilstrækkeligt mørkt.

  • I denne øvelse skal man være længe oppe. Find Nordstjernen på nattehimlen. Find også andre stjerner og stjernebilleder (afhængigt af årstiden).

 

Stednavne i land- og søkort kan ofte fortælle om forsvundne sømærker. Find et passende kortudsnit.

  • Udpeg disse stednavne og snak om, hvad de kan have henvist til.

 

I dag har man instrumenter til meget nøjagtig måling af hastighed. Men nogle mennesker er gode til at fornemme, hvor hurtigt de bevæger sig.

  • Denne øvelse foregår i et køretøj eller til søs i en båd. Prøv med mellemrum at gætte, hvor hurtigt du bevæger dig. Få en makker til at give dig det rigtige svar. Prøv at se, om du bliver bedre til at gætte farten.

 

Det vel nok simpleste instrument til måling af hastighed er observation af den tid, det tager at passere en genstand. Brug formlen: Distance = fart * tid.

  • Til søs: Opmål afstanden mellem to steder for og agter i båden. Smid en pind eller lignende overbord ved det forreste og beregn farten ud fra den tid, det tager pinden at nå til det agterste. Lav øvelsen både med ur og ved at tælle sekunder i hovedet.
  • Til lands: Prøv det samme på en bustur. Tæl hvor lang tid en lygtepæl er om at komme fra for- til bagsædet. Til fods kan du se, hvor længe du selv er om at gå en kendt distance.