Roning

Her skal vi analysere Havhingstens egenskaber, når den drives frem ved årer alene. Download, udpak og åbn navigationsdata fra togtet. Find data fra en ro-etape og besvar følgende spørgsmål:

  • Hvor hurtigt kan skibet drives frem for årer?
  • Hvad betyder vindretningen og -styrken?
  • Hvor længe kan roerne holde en høj hastighed i for eksempel et angreb?

Søg i besætningens log- og dagbøger, og svar på følgende:

  • Hvad betyder antallet af roere for effektiviteten?
  • Hvad betyder det, om masten er rejst eller lagt ned?

Der er udarbejdet en række opgaver, som sigter på at analysere Havhingstens sejlegenskaber for henholdsvis sejl og årer. Eleven kan med andre ord selv gennemføre meget af den forskning, som Vikingeskibsmuseet skal i gang med efter togtet til Dublin. Opgaverne kan med fordel løses i den viste rækkefølge, og det vil være oplagt at fremlægge resultaterne i en samlet rapport til slut.

Datasættet, som skal bearbejdes udgøres af skibets geografiske koordinater (observeret ved hjælp af GPS) samt en række andre navigationsmæssige og meteorologiske målinger. Alt dette er samlet i en zippet, semikolonsepareret tekstfil Datalogger til download fra Værktøjer i opgavens højre spalte. Denne tabel kan bruges som grundlag for en masse øvelser i datavalidering, kildekritik, søgning og sortering, beregninger og kolonneopdateringer og meget mere. Opgaverne kan alle med fordel løses ved hjælp af regneark og/eller GIS, og kan indarbejdes i bredere undervisningsforløb om for eksempel GPS-systemet, statistik og kartografi.

Roning handler ligeledes om søgning og sortering af data, og lægger op til perspektivering ved hjælp af informationssøgning på resten af sitet.

Fag: Matematik, fysik, geografi, almen studieforberedelse

Niveau: Gymnasiet