Skippers lov

Gulatingloven fra Norge, som er nedskrevet i 1100–1200tallet, indeholder flere bestemmelser for styresmandens ansvar og arbejdsopgaver på krigsskibet, samt for den menige besætning.

På de større krigsskibe var styresmanden ofte udvalgt af kongen og havde ansvar for skibet både før, under og efter sejlads. Styrmanden udvalgte besætningen. Mødte de ikke op eller nægtede at sejle af sted, blev de pålagt en bøde. Inden afrejsen og ombord gjaldt forskellige regler om, hvad hver især f.eks. skulle medbringe og hvordan man organiserede sig ombord.

  • Ifølge Gulatingloven fik hvert besætningsmedlem en løn på 1 øre pr. måned. Hvad tror du, det svarer til? Hvad kunne man mon købe for en øre?
  • Tror du, der var andre muligheder for at skaffe sig penge på et sådan skib; for eksempel plyndring undervejs?
  • Hvis du skulle sejle på Havhingsten, men kun måtte medbringe tre ting, udover tøj, hvad skulle det så være?
  • Lav et regelsæt for et krigsskib på togt til Dublin i vikingetiden. Hvilke regler skal gælde for besætningen? Hvad vil du som Skipper give bøde for?
  • Lav et regelsæt for Havhingsten i dag. Hvor strenge skal reglerne være, og er det i orden at have en bødeordning, når besætningen er frivillig?