Havhingstens tophastighed

Her skal du finde ud af, hvor hurtigt Havhingsten egentlig kan sejle. Download, udpak og åbn navigationsdata fra togtet. Gennemse tabellen og find den absolutte tophastighed målt under hele togtet eller på en bestemt etape.

  • Kildekritik: Hvad kan man sige om den målte tophastighed? Er det en øjebliksmåling, som måske kan skyldes GPS'ens unøjagtighed eller at skibet og dermed GPS-antennen kastes fremad i en bølge? Analyser hastigheden i sekunderne eller minutterne før og efter tidspunktet for tophastigheden og se om det er realistisk, at den reelt afspejler skibets hastighed.
  • Prøv at midle farten over for eksempel 15 sekunder. Hvad er tophastigheden nu?
  • Ved hvilken vindstyrke og sejlføring sejler skibet hurtigst?
  • Eller omvendt: Hvad er tophastigheden i forskellige vindstyrker og ved forskellig sejlføring?

Man siger som tommelfingerregel, at en deplacementsbåd (en båd, der ikke planer ovenpå vandet) har en teoretisk tophastighed (Vmax) i knob, som er afhængig af dens vandlinjelængde (Lvl) i fod efter denne formel:

Vmax = 1,34*√Lvl

  • Hvad er Havhingstens teoretiske tophastighed?
  • Hvordan passer det med den målte tophastighed på togtet?