Woodstown vinterlejr

I 2003 blev der i forbindelse med arkæologiske udgravninger, langs en planlagt vej nær Waterford, fundet et stort antal vikingegenstande, bl.a. blylodder og sølvbarrer.

Vi befinder os i området Woodstown langs den sydlige bred af floden Suir, vest for Waterford bymidte. De foreløbige undersøgelser antyder, at der er tale om en vikingetids longphort, eller skibsborg, ligesom dem, der omtales i annalerne ved f.eks. Dublin og Annagassan. Udgravningerne afslørede også en krigergrav fra vikingetiden, der blandt andet indeholdt et sværd, en spydspids, en ringnål og en dølle til et spyd. Hovedparten af genstandene peger på en datering af graven til 800-tallet, og det svarer til den periode, hvor vikingerne grundlagde longphuirt i Irland.

Kun en mindre del af lokaliteten blev udgravet, hvorefter det blev besluttet at den planlagte vej skulle flyttes. Der er planer om en forskningsgravning på stedet, og håbet er, at den vil give flere oplysninger om arten og varigheden af vikingebebyggelsen der.