Skibsstævnene fra Eigg

Fra øen Eigg findes adskillige fund fra vikingetiden. Det mest betydningsfulde består af to ubrugte, tildannede forstævne til skibe af traditionel skandinavisk type.

Da vikingernes havde plyndrede Skotland bosatte de sig flere steder. Den lille frugtbare ø Eigg, var et godt sted at have en base. Herfra kunne man nemlig handle fredeligt med Irland. Mange af øens stednavne er skandinaviske og der er fundet mange spor efter vikingerne på øen. 

Forstævnene fra Eigg

I 1878 blev der, i forbindelse med dræningen af en tørvemose på, gjort et usædvanligt fund bestående af to færdiglavede forstævne. Hver forstævn var lavet af et enkelt stykke egetræ, med en trinformet inderste kant, så stævnen kunne passes med plankerne til en båd. Dette fund er blevet af afgørende betydning for tolkningen af vikingetidens skibe og deres bygningsmåde.

Selvom stævnene var færdigtildannede var de aldrig blevet brugt. Der er ikke fundet huller til jernnagler i dem. De var antagelig anbragt i mosen for at de kunne holdes fugtige, indtil de skulle bruges. Fundet beviser, at vikingetidens skibsbyggere ikke improviserede, men derimod havde en fastlagt ide om formen på skibets skrog, eftersom de kendte antallet af planker og deres form, før skibet var bygget.

Fakta: I Stævnene er et godt bevis på at bådebyggerne i vikingetiden fulgte særlige traditioner når de byggede vikingeskibe. I forbindelse med den fuldstændigt bevarede forstævn fra Skuldelev 3-skibet har det været muligt at påvise, hvordan dette forud planlagte design er baseret på et sæt cirkeludsnit med radier, der er proportionalt forbundne til hinanden og til længden på kølen.