Skibsstævnene fra Eigg

Stævn fra Skuldelev 3, det lille handelsskib fundet i Roskilde Fjord. Stævnen ligner i udformning og mønster forstævnene fra Eigg. Foto: Vikingeskibsmuseet
Stævn fra Skuldelev 3, det lille handelsskib fundet i Roskilde Fjord. Stævnen ligner i udformning og mønster forstævnene fra Eigg

Fra øen Eigg kendes adskillige fund fra vikingetiden. Det mest betydningsfulde består af to ubrugte, tildannede forstævne til både af traditionel skandinavisk type.

Da vikingernes indledende plyndringstogter i Skotland var overstået, brugte de den lille, frugtbare ø Eigg til bosættelse og som base for fredelig handel med Irland.

Mange af øens stednavne er skandinaviske i deres oprindelse og øen har givet adskillige vikingefund.

Forstævnene fra Eigg

I forbindelse med dræning af en tørvemose på øen i 1878 blev der gjort et usædvanligt fund bestående af to tildannede forstævne. Hver forstævn var lavet af et enkelt stykke egetræ, med en trinformet inderste kant, så stævnen kunne passes med plankerne til en båd. Dette fund er blevet af afgørende betydning for tolkningen af vikingetidens skibe og deres bygningsmåde.

Selvom stævnene var færdigtildannede var de aldrig brugt. Der er ikke fundet naglehuller i dem. De var antagelig anbragt i mosen for at de kunne holdes fugtige, indtil de skulle bruges. Fundet beviser, at vikingetidens skibsbyggere ikke improviserede, men derimod havde en forud fastlagt ide om formen på skibets skrog, eftersom han kendte antallet af planker og deres form, før skibet var bygget.

Fakta: I forbindelse med den fuldstændigt bevarede forstævn fra Skuldelev 3-skibet har det været muligt at påvise, hvordan dette forud planlagte design er baseret på et sæt cirkeludsnit med radier, der er proportionalt forbundne til hinanden og til længden på kølen.

Monica Callaghan, Hunterian Museum & Art Gallery, University of Glasgow & Mikkel H. Thomsen