Paviken

Ved Paviken på Gotland er der fundet spor efter et værft fra vikingetiden.

Hundredvis af itu huggede klinknagler afslører, at der er blevet repareret skibe på stranden. En særlig klinkklo kan have været anvendt til klinkning af nagler. En kopi af denne klinkklo blev i 2007 håndsmedet til reparationen af Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 3, Roar Ege, for at bådebyggerne kunne afprøve dens funktion.