Sorte Muld

Samlet fund af brakteater og guldperler fra Sorte Muld. Foto Martin Stoltze, kilde: Wikipedia
Samlet fund af brakteater og guldperler fra Sorte Muld. Foto Martin Stoltze,

Ved Ibsker sydøst for Svaneke lå der i jernalderen en meget rigt bopladskompleks, Sorte Muld, der ud fra arkæologiske udgravninger har dækket et område på omkring en kvadratkilometer.

Navnet Sorte Muld, stammer fra de enorme ophobninger af trækul, gødning fra husdyrhold samt køkken- og bygningsaffald, som igennem århundreder er blevet efterladt og formuldet på stedet. Dette kulturlag er ca. 1,4 m tykt, og jordens fosfatindhold (PH-værdi) på Sorte Muld er det højeste blandt de øvrige jernalder- og vikingetidslokaliteter med bevaret kulturlag på Bornholm.

Området ved Sorte Muld har været beboet fra århundrederne efter Kristi fødsel g frem til år ca. 750. Pladsen ser ud til at have haft sin storhedstid ca. 400-650 e.Kr. Blandt de helt enestående fund fra perioden ca. 550-650 e. Kr. er 2500 guldgubber, små guldblikplader med billeder af mænd og kvinder eller dyr, der er præget eller udskåret.

Guldgubbernes betydning og funktion kan have været af både økonomisk og kultisk karakter og Sorte Muld har antagelig været et såvel administrativt som religiøst magtcenter med en fyrstehal og en kultbygning.

Både guldgubber og andre fund viser, at pladsen har haft kontakter, der rakte ud over Bornholm, til blandt andet Sydsverige og det øvrige Danmark. Kontakterne viser, at sejlads og handel får en øget betydning i løbet af yngre jernalder. Rundt om Svaneke vidner flere fund om de naturhavne, der er blevet benyttet som anløbspladser.

Der er også fundet oldsager fra vikingetiden på Sorte Muld, men pladsen antages at være blevet ødelagt i løbet af denne periode.