Visby på Gotland

Visby var efterfølgeren for handelspladsen Paviken, der blomstrede i 900-tallet. Gotlands mange sølvskatte, grave, billedsten og handelspladser fra vikingetiden overskygger langt antallet af samtidige fund fra det øvrige Sverige.

Verdens hidtil største sølvskat fra vikingetid er fundet på Gotland. Skatten, der vejede 67 kg, blev gravet ned omkring 870 e.Kr.

Allerede i vikingetiden var Gotland den vigtigste mellemstation for handelen mellem Skandinavien og landområderne øst for Østersøen. I middelalderen overtog Visby, der på det tidspunkt var Gotlands eneste by, rollen som en af de vigtigste handelsbyer i Norden. Byen fungerede politisk og økonomisk nærmest selvstændigt og uafhængigt af det svenske rige, indtil den blev erobret af Valdemar Atterdag i 1361.