20. juni 2018 ( 17:00 - 21:00 )

Aftensejladserne er formodentlig onsdage kl. 17. Det besluttes på bådelaugenes fællesmøde i marts.

Der snakker vi også om, hvorvidt, der evt. skal sejles en båd med folk, der vil til praktisk duelighedsprøve.

Jeg tænker, at vi er småbådsskippere nok i Ottarlauget til, at vi godt kan hjælpe med det.

Den 2. maj kl. 19.30, er der annonceret orienteringsmøde for folk med interesse i at blive småbådsskippere.

Som jeg ser det, er det at være småbådsskipper den bedste kravlegård til senere at blive skipper på et af de store vikingeskibe.

Ottarlauget er sjældent gode til tilmeldinger, men melder der sig en til at koordinere onsdagssejladserne, bliver det meget lettere for vedkommende, hvis man tilmelder sig under den begivenhed, når den bliver slået op.

Vi har i nogle år prøvet at yde den service, at svare på henvendelser, og at vente på folk, der bliver forsinkede. I 2017, havde jeg onsdage, hvor jeg brugte op til 4 timer af en i forvejen presset arbejdsdag på det, så der er ikke andet at gøre, end at møde op og se, hvordan, det går.

Måske er vi ved at rigge til? Måske er vi sejlet? Måske kan vi kaldes på 26187289?