Seminar 2019: Traditionelle brugsbåde - friluftsliv og formidling

Seminaret 'Traditionelle brugsbåde' blev afholdt på Vikingeskibsmuseet 23. - 24. maj 2019, og bestod af både workshops, foredrag, debat og sejlads med fokus på traditionelle både som ramme for friluftsliv og formidling.

Traditionelle brugsbåde - Et praksisseminar om friluftsliv og formidling 

I Norden er der en lang tradition for at sejle og ro i klinkbyggede både. Båden er i mere end 1000 år blevet brugt til fiskeri, vare- og persontransport, krig og lodstjeneste.
I gennem de sidste 50 år er der sket et skifte i brugen af den åbne båd: Båden, der før blev brugt til transport og fiskeri, er nu blevet til en fritidsbåd og bruges til kystfriluftsliv. I dag danner båden ramme for samvær, udfordring, læring, spænding, håndværksfordybelse, historie- kultur- og naturforståelse.

Seminaret havde til formål igennem workshops, foredrag, debat og sejlads, at udveksle viden om og inspirere til sejlads, formidling og forskning i de åbne både i Norden.

Alle – både enkelt personer, forbund, sammenslutninger, forening, stævner og kultur- og uddannelsesinstitutioner - kunne deltage i seminaret.  

Et nyt netværk står bag

Det er 'Nordisk BådNet – netværk for brugere af den nordiske båd', der står bag seminaret.
Netværket blev etableret af Vikingeskibsmuseet, Universitetet i Sydøst Norge, Aarhus Universitet, University College Syddanmark og Vends Motorik og Naturskole i 2018. 

Intentionen med netværket er at etablere og udveksle viden om den åbne både med henblik på at holde en kulturarv omkring den klinkbyggede båd i live. Alle – både enkelt personer, forbund, sammenslutninger, forening, stævner og kultur- og uddannelsesinstitutioner kan deltage i netværket.  

» Se hele programmet for seminaret ...

Seminaret er støttet af Nordea-fonden gennem projektet 'Den klinkbyggede, åbne båd'.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen