Foredrag: Skibsbygning i 1600-tallet, belyst gennem arkæologiske skibsfund

Udgivet 25/03-2021

I forbindelse med særudstillingen 'I Røg og Brand' om de marinarkæologiske undersøgelser af skibsvragene fra slaget i Femern Bælt i 1644, udbydes i løbet af efteråret og vinteren 2021/2022 en række foredrag med militærhistorikere, skibsarkitekter, museumsfolk og andre eksperter, der breder særudstillingens fortællinger ud. Onsdag 3. november 2021, kl. 19.30 med Christian Lemée, arkitekt MAA.

Dato: Fra til

Onsdag 3. november 2021, kl. 19.30

Foredragsholder: Christian Lemée, arkitekt MAA

I starten af 1600-tallet besad det dansk-norske kongerige Europa’s største krigsflåde. Under sin 52 år lange regeringstid fik Christian 4. bygget hen ved 60 nye skibe, og dertil anvendtes indkaldte specialister. Arkitekt Christian Lemée vil, på grundlag af arkæologiske skibsfund, fortælle om de forskellige skibstyper og byggemetoder, som fandtes i starten af 1600-tallet og forklare, hvordan det dengang var muligt at bygge store skibe uden brug af tegninger og beregninger. Vi kommer næsten helt ind på 1600-tallets skibsværfter.

Køb billet til foredraget på Billetexpressen