Dansk moms på sejlads i indre danske farvande

Vikingeskibsmuseet ønsker at oplyse, at sejlads i indre danske farvande skal afregnes med dansk moms og uden mulighed for anvendelse af omvendt betalingspligt.

Vikingeskibsmuseets udenlandske kunder skal således afregne moms til den danske stat for denne type ydelser.

Dette fremgår af den danske momslovs § 21 b stk. 1 som oplyser, at leveringssted for korttidsudlejning af et transportmiddel er i Danmark såfremt transportmidlet stilles til rådighed her i landet. Ligeledes henvises til momslovens § 21 b stk. 4 som oplyser, at der ved korttidsudlejning forstås at transportmidlet besiddes/anvendes i en sammenhængende periode på højst 90 dage.

Den danske momslovs § 21 b understøttes af momssystemdirektivets artikel 56 som fastslår, at leveringssted for sejllads er i Danmark og at disse bestemmelser ikke giver mulighed for at anvende omvendt betalingspligt.