Hånd- og fagbøger

Smakkejolen og friluftslivet

[ 100199 ]

Kystfriluftslivet.. Smakkens historie.. Smakkejollens stående og løbende rig.. Sejlads med Smakke.. På tur.. Navigation.. Jagt, fiskeri og indsamling.. Bådfører,…

249,00 DKK

Danske bådtyper

[ 100197 ]

Opmålt og beskrevet af Christian Nielsen. Med bogen Danske bådtyper blev e hidtil forsømt afsnit af vor danske søhistorie taget op til kyndig behandling,, og de…

329,00 DKK

Haandbog i praktisk sømandsskab

[ 700015 ]

Sømandens "bibel" Elleve år tog det forfatteren at skrive førsteudgaven, fire gange led skibe, Kusk Jensen var med på, skibbrud, og manuskripterne gik tabt... Før…

499,00 DKK

Skjoldungen

[ 704397 ]

En moderne vikingesejlads i Grønland. Skjoldungen er beretningen om otte danskeres dramatiske togt fra det sydligste Grønland til Nuuk i sommeren 2016. Ture…

299,00 DKK

Turen går til vikingeland

[ 704407 ]

Denne bog fra Politikens forlag omhandler store og små vikingedestinationer i Danmark og viser vej til museer, ringborge, gravhøje, skibssætninger , runesten,…

190,00 DKK