Venneforeningens forårsprogram 2017 er udkommet

Foråret byder på spændende foredrag, der blandt andet sætter fokus på, hvad strontiumanalyser og skeletfund kan fortælle os om vikingetidens mennesker og deres mobilitet.

Kranium af viking, mand 45-55 år.
Viking, mand 45-55 år. Kom og hør, hvad han kan fortælle os om vikingetidens mennesker ved foredraget 30. marts 2017.

Foreningen Vikingeskibsmuseets venner afholder hvert år en række foredrag, og nu ligger programmet for foråret 2017 klar.  

Torsdag 2. marts kl. 19.30
Sporstof i vikinger afslører, hvor de kom fra
Karin Margarita Frei, professor MSO, Ph.D., cand. scient. Nationalmuseet. 

Vikingetiden var en storhedstid, hvor nøgleelementerne var langfart og 
mobilitet. Skandinaverne sejlede ud og vandt ære, rigdomme og nyt land. Det var daner, sveere og nordmænd, der forlod de hjemlige marker og kyster for enten at vende rige hjem som sejrherrer, dø en heltemodig død i det fjerne eller måske slå sig ned derude. For at undersøge hvordan vikingernes mobilitetsmønstre var, benytter vi i dag strontiumisotop metoden, som kan identificere udefrakommende individer alene på de fundne skeletrester.

Torsdag 30. marts kl. 19.30
Vikingetidens mennesker - sundhed og sygdom
Pia Bennike, mag.scient. & lic.med. ext. lektor, biologisk antropolog. Københavns Universitet.

Skandinaviens vikinger fremstilles populært som store, stærke mandfolk. Hvordan er det så med deres reelle udseende? Hvor høje var de? Og havde f.eks. høvdinger flottere tænder end slaverne? Hvad viser de mange udgravede skeletter fra Danmark om vikingernes udseende, sygdomme og læsioner? Den køns- og aldersmæssige fordeling og forskelle på vikingetidens gravpladser afspejler periodens historie og vil blive sammenlignet med fund fra de nærliggende lande.

 

Torsdag 27. april kl 19.30
Generalforsamling - Nyt om Vikingeskibsmuseet i dag og i fremtiden 

Venneforeningen holder sin årlige generalforsamling og efterfølgende giver direktør for Vikingeskibsmuseet 
Tinna Damgård-Sørensen en orientering om museets aktuelle aktiviteter. Direktøren vil også orientere om arbejdet med realiseringen af Vikingeskibsmuseets helhedsplan og fremtidsversion, herunder status på museumsbestyrelsens ansøgning til Slots- og Kulturministeriet om ophævelse af fredningen på Vikingeskibshallen.

Download venneforeningens foredragsprogram for foråret 2017.

Alle foredrag finder sted i Vikingeskibshallen på Vikingeskibsmuseet og er gratis for medlemmer med ledsager. 50,- kr. for ikke-medlemmer. Billetter sælges ved indgangen.

Læs mere om venneforeningen.


Af: Lisbeth Weichel

18/01 - 2017