Foredrag: Nyt fra marinarkæologerne

Torsdag den 30. november kl. 19.30 kan du høre Museumsinspektør Frederik Hyttel fortælle om de opgaver Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har arbejdet med i løbet af 2017.

 

Nyt fra museets marinarkæologiske arbejdsmark 

I løbet af året har museets marinarkæologer afsluttet de flerårige undersøgelseskampagner i Storstrømmen og ved Køge. Der er kommet fine resultater med hjem. Og særligt de oversvømmede bosættelsesspor fra det tidligste mesolitikum i Køge havn har begejstret. Mindre opgaver i de kystnære farvande, så som havneudvidelsen ved Vordingborg, har imidlertid også givet spændende resultater. Der er også nyt lidt længere væk hjemmefra – fra Østersøens dybe vand.

 

3000 års bosættelseshistorie ligger gemt under havet

 

Bopladsen ligger på 90 cm lavt vand, blot 200 meter fra kysten ved Orehoved på Falster. Den blev fundet ved en marinarkæologisk forundersøgelse i 2015, foranlediget af etableringen at et nyt elkabel fra Falster til Sjælland. Det stod hurtigt klart, at store dele af bopladsen ville blive ødelagt, når grøften til kablet skulle graves, og derfor gennemfører marinarkæologerne undersøgelsen af den fundrige boplads.

Fundene stammer fra den sidste del af jægerstenalderen, den periode der kaldes Ertebøllekultur. Fangst og fiskeri var en vigtig del af stenalderjægernes hverdag, og bopladserne lå ofte ved kyster og bredder. For 6-7.000 år siden stod vandstanden langt lavere end i dag, og Ertebøllekulturens kystnære bopladser er i mellemtiden blevet oversvømmet og dækket af beskyttende aflejringer i vandet. De helt særlige iltfattige forhold under vand giver gode bevaringsforhold for redskaber lavet af forgængeligt, organisk materiale. Derfor er det muligt at finde mange velbevarede oldsager af f.eks. træ, som kun sjældent er bevaret på land.

Bevaringsforholdene på bopladsen er så ekstremt gode, at arkæologerne har fundet rester af stammebåde, redskaber af ben og tak og en utrolig mængde knogler fra de dyr, stenalderjægerne har nedlagt og spist. Menuen stod på blandt andet kronhjort, rådyr, vildsvin og fisk. På lidt dybere vand, ud for bopladsen, har stenalderfolket etableret et system af faststående fiskegærder - i stil med nutidens bundgarn - og arkæologerne finder i hundredevis af de hasselstager, som fiskegærdene var lavet af. Desuden ligger der i tusindvis af stykker bearbejdet flint spredt over hele bopladsområdet

» Hent Venneforeningens foredragsprogram for efteråret 2017 ...

frontend/Dokumenter/program__venneforening_2017_2.pdf

Torsdag den 30. november kl. 19.30 
Frederik Hyttel, museumsinspektør, teamleder for Marinarkæologiske undersøgelser på Vikingeskibsmuseet. 

Alle foredrag finder sted i Vikingeskibshallen på Vikingeskibsmuseet, og er gratis for medlemmer med ledsager. 
50,00 DKK for ikke-medlemmer. Billetter sælges ved indgangen, dørene åbnes kl. 19.00.

» Læs mere om venneforeningen ...


Af: Sabine Stubbe Østergaard

01/11 - 2017