Lærekursus: Designproces og historisk håndværk

Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmark udbyder i fællesskab et inspirationskursus for lærere, der gerne vil binde håndværk og design endnu tættere sammen.

På kurset sætter vi fagets tre kompetenceområder i spil i krydsfeltet mellem procesorienteret designtænkning og historiske håndværksmetoder. Vi skal arbejde med tilgange til idegenerering og med konkret formgivning. Vi stiller skarpt på de brudflader, emnefeltet skaber, mellem Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmarks ansvarsområder samt på hvor vi har ligheder og forskelle i tilgange og arbejdsmetoder.

Kurset består bl.a. af praktiske workshops med en hands-on baseret tilgang til formgivning, hvor vi kobler forskellige historiske håndværksteknikker med metoder fra designprocessen. Værkstedsopgaverne undervejs kan i noget omfang være inspiration til din egen undervisning, men kurset skal først og fremmest ses som en særlig chance for at indsamle og perspektivere metoder og emner i relation til faget.

På kurset sætter vi fokus på følgende indhold:

  • Formgivning i en designmæssig kontekst
  • Formgivning i den eksperimentalarkæologiske praksis
  • Værdiskabelse gennem designtænkning: designproces
  • Historiske håndværksmetoder: materialer og værktøj
  • Procesorienteret og casebaseret undervisning
  • Sejlads på Roskilde Fjord (hvis vejret tillader det)

Lærerkurset strækker sig over to dage og foregår på henholdsvis Designmuseum Danmark i København og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Museernes udstillinger samt værksteder danner ramme for undervisningen.

Designproces og historisk håndværk

Hvor og hvornår
Den 10. september 9.00 - 16.00: Designmuseum Danmark i København
Den 11. september 9.00 - 16.00: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Pris: 800 kr
Prisen inkluderer frokost begge dage

Tilmedling: Tilmedling sker via Vikingeskibsmuseets booking på telefon +45 46 300 253 eller på mail booking(at)vikingeskibsmuseet.dk
Tilmeldingsfrist: 23. august 2019

Har du spørgsmål til undervisningen kan du kontakte Silas Tavs Ravn på +45 46 300 256 eller på mail str(at)vikingeskibsmuseet.dk


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard