Lærerkursus: Vikingeskibe og designproces

På lærerkurset kommer deltagerne blandt andet ud at sejle med råsejlsbåde på Roskilde Fjord

Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmark udbyder sammen et lærerkursus, hvor deltagerne får inspiration til undervisningen i fagene 'håndværk og design' samt historie. Med udgangspunkt i historiske håndværksmetoder og designprocesser kobler kurset historiefaget tæt til håndværk og design og lader kursisterne undersøge krydsfeltet gennem materialer og funktionalitet.

På kurset skal der arbejdes aktivt med historiske håndværksteknikker og med hvordan de kan kobles til designprocessernes generelle metoder. Målet er, at der gennem en hands on baseret tilgang til fagene åbnes for, at erfaringerne fra kurset kan anvendes i den daglige praksis tilbage på skolerne.

Lærerkurset forløber over to dage og foregår på henholdsvis Vikingeskibsmuseet og Designmuseum Danmark. Kurset veksler mellem oplæg og workshops og 2. kursusdag afsluttes med en opsamling på, hvordan dagenes forskellige dele kan bruges i egen praksis tilbage på skolen.  

Dag 1: Vikingeskibsmuseet

I Vikingeskibsmuseets eksperimentalarkæologiske praksis stilles der konstant spørgsmål til, hvordan materiale og arbejdsmetode spiller ind på skibenes form og funktion. Opstår formen som resultat af tidens tekniske muligheder, eller vælges de tekniske løsninger efter et ønske om form og funktion? Disse spørgsmål er særligt centrale for Vikingeskibsmuseets arbejde med rekonstruktionen af vikingeskibene.   

På Vikingeskibsmuseet skal kursisterne arbejde med principperne bag den eksperimentelarkæologiske praksis. Vi skal arbejde førstehånds med formgivning og materialeforståelse.
Kursets første dag vil bestå af: 

 • Udforske de fem vikingeskibe og fundenes betydning for rekonstruktionsarbejdet på museet.    
 • Deltage i en workshop, hvor vi formgiver egetræsplanker med ild og vand og undersøger, hvordan materialet reagerer, når det vædes og varmes over åben ild.
  Vi arbejder med spørgsmål som: Hvilke muligheder giver metoden i et formgivningsmæssigt perspektiv, og hvordan spiller materialevalget ind på formgivningen eller ”designet” af en båd fra vikingetiden?   
 • Sejle på fjorden, hvor vi undersøger og får en forståelse for formgivningens og materialets betydning for skibets funktion. 

  Vikingeskibshallen, Vikingeskibsmuseets bådværft og undervisningslokaler vil danne ramme om dagen.

Dag 2: Designmuseum Danmark

Hvorfra henter designeren sin inspiration, og hvilke overvejelser indgår i en designproces? Hvordan arbejder designeren med idéudvikling, skitsering og modellering? På kursets anden dag vil der være fokus på selve designprocessen. Vi følger op på kursets første del og undersøger parametre, der danner grundlag for design på såvel det æstetiske som det funktionelle plan. Vi gennemgår faserne i en designproces – fra idé til færdigt produkt – og ser på, hvordan de kan inddrages i den daglige undervisningspraksis.
På kursets anden dag skal vi:   

 • Undersøge og analysere forskellige former for designobjekter. Med udgangspunkt i museets samlinger får vi gennem dialog og praktiske øvelser et indblik i formgivningsprocessen bag funktionsbestemt design.   
 • Arbejde casebaseret i designværkstedet med at udvikle og modellere vores eget design ud fra forskellige designparametre.   
 • Reflektere over muligheder for at arbejde procesorienteret i håndværk og design-faget i skolen bl.a. med udgangspunkt i kursets temaer.
  Designmuseum Danmarks genstandssamling og designværksted vil danne ramme om dagen.

Fakta:

Tidspunkt: 26. september og 27. september 2018
Varighed: 2 dage 

Pris: 750 kr. (Yderligere priser: Ved 9-15 deltagere: 750 kr. inklusiv frokost begge dage. Ved 15 deltagere: 550 kr. Inklusiv frokost begge dage

Tilmeldingsfrist: 10. september 2018

Max. antal deltagere: 15 deltagere

Målgruppe: Lærere 

Tilmeldingskontakt samt yderligere information:
Kathrine Noes Sørensen
Undervisnings- og Udviklingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet
kns(a)vikingeskibsmuseet.dk / tlf. 46 300 254. 


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen