Arrangementer

Her på siden finder du en liste over kommende og afholdte informationsarrangementer omkring nyt Vikingeskibsmuseum samt video fra arrangementerne.

Nyheder om fremtidens vikingeskibsmuseum

Se film fra informationsaften og læs borgerbidrag

Tirsdag den 12. november afholdte Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Roskilde Kommune en informationsaften om et…

Vikingeskibene

Vikingeskibshallen affredet og de fem vikingeskibe kan nu sikres.

Kulturminister Mette Bock har i dag truffet en endelig afgørelse, hvori ministeren affreder Vikingeskibshallen med…

Uafhængig ingeniørteknisk vurdering af vikingeskibshallens tilstand

Som en del af sagsforløbet omkring Vikingeskibsmuseets ansøgning om affredning, efterfølgende afslag og opfølgende…

Vikingeskibsmuseet indsender klage over afslag på affredning af Vikingeskibshallen

Vikingeskibsmuseets bestyrelse har 15. januar indgivet klage over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om ikke at…

Afslag på museets ansøgning om affredning af Vikingeskibshallen

Godt et år efter Vikingeskibsmuseets bestyrelse søgte om affredning af Vikingeskibshallen, har Slots- og…

Vikingeskibsmuseet får bevilling på finansloven 2018 og 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti er i forbindelse med finansloven for 2018 enedes om, at bevillige 10 mio. kroner til…

Vikingeskibsmuseets beredskab er i fuld gang

50 ansatte og frivillige er mandag morgen mødt op for at sikre museets bygninger og de gamle vikingeskibe efter en…

Sikring af vikingeskibene sat på finansloven 2017

Næste års finanslov støtter sikringen af de 1000-år gamle vikingeskibe, som i dag står i den stærkt forfaldne…

Ansøgning om affredning behandlet i Kulturstyrelsens rådgivende udvalg

Som følge af Vikingeskibsmuseets ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om affredning af Vikingeskibshallen blev…

Vikingeskibsmuseet søger om affredning af Vikingeskibshallen

Vikingeskibsmuseets bestyrelse har indgivet ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om en affredning af…

Vikingeskibshallens levetid er kortere end 10 år

En nylig rapport fra Teknologisk Institut angiver, at dele af Vikingeskibshallen er i en så sørgelig forfatning, at…

DF: Nyt vikingemuseum skal redde vikingeskibene

Dansk Folkeparti stillede 27. januar 2016 forslag om at bygge et nyt Vikingemuseum i Roskilde for at sikre trygge…

Jeg møder fremtiden med håb og forventning

Museumsdirektør Tinna Damgaard Sørensen var hovedtaler ved Socialdemokratiets grundlovsarrangement i Palæhaven i…

Folketingets kulturudvalg sætter fokus på Helhedsplanen

En delegation af medlemmer fra Folketingets kulturudvalg besøgte Vikingeskibsmuseet en onsdag i maj, for at høre om…

Ny sauna på de frivilliges ø

Lørdag 7. februar 2015 indviede vinterbaderne i Roskilde deres nye sauna. En lille træbygning, som ligger og vugger…