Kraka Fyr

Krakalauget består af ca. 30 medlemmer, der sejler med det lille vikingeskib Kraka Fyr, Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 6-skibet.

Kraka sejler som regel hver anden onsdag. Kraka er et ideelt fartøj til at lære at sejle med vikingetidens råsejlsrig. Samtidigt hører ro-manøvrer med de 12 årer til det ”daglige” pensum, afhængigt af vindstyrke og -retning. Vi lægger vægt på et godt socialt samvær, og at alle medlemmer får lejlighed til at afprøve de forskellige funktioner om bord (at ro, sætte sejl, justere sejlet, styre med sideroret etc.). Sejlsæsonen går fra maj til og med september. Hvis der er nok interesserede, kan vi gå på en flere ugers sommertogt med Kraka. I løbet af sæsonen forekommer det, at Vikingeskibsmuseet indkalder Kraka til tjeneste. Laugsmedlemmerne bliver spurgt først, om de vil bemande skibet som frivillige.

Er der også pligter? Ja, medlemmerne deltager i vinterarbejde, søsætning og ophaling af båden om efteråret. Idet Kraka er så lille, er det dog et overskueligt arbejde for så mange medlemmer.

Krakalaugets medlemmer har vedtaget at samtidig også at være medlemmer af Vikingeskibsmuseets Venner. Det giver os mulighed for at få tilsendt jævnlige informationer om foredrag og andre kulturelle aktiviteter, samt få del i rabatordninger og gratis entré til museet.

Kontaktperson er laugets formand:

Stina Hauch Kaufmann
tlf. 61 69 14 59
e-mail: stinahk(at)gmail.com

Hvem var Kraka?

Sagnenes Kraka var en skøn norsk kvinde. Regnar Lodbrog var en dansk kongesøn, der både kunne slås og tænke selvstændigt. På et sommertogt til Norge lagde han til i en vig – og lod sine mænd besøge den lokale bonde for at sørge for frisk brød til besætningen. Men mændene kom tilbage med brændt brød – for de havde været mere optaget af en skøn kvinde, end af at holde øje med brødet. Regnar var skeptisk, men sendte bud til gården og indbød pigen til besøg på skibet.

Den ugifte Regnar ville gerne se, om kvinden havde mere end skønhed at byde på, og satte hende på en prøve: hun skulle komme hverken nøgen eller påklædt, hverken mæt eller fastende, ikke alene, men dog heller ikke i følgeskab med noget menneske. Næste dag kom Kraka til skibet. Hun havde slået sit lange hår, så det dækkede hende med et fiskenet over sig. Hun havde bidt i et løg, så man kunne lugte, at hun ikke var fastende – og som følgeskab medbragte hun sin hun. Regnar var straks tændt, men Kraka sendte ham af sted alene, med besked på, at han kunne hente hende på tilbagevejen, hvis han fortsat var interesseret. Det var han, og de levede sammen i stor kærlighed. Sikke en kvinde. Selvstændig, klog og stærk. Du kan selv læse mere om Regnar Logbrog, Kraka og andre nordiske helte i "Nordiske gude- og heltesagn" fortalt af Niels Saxtorph.

Ivan Hansen, medlem af Krakalauget