Ottar

Skibet Ottar

Ottar blev søsat fra Vikingeskibsmuseets værft i august 2000. 

Det er en rekonstruktion af det store handelsskib fra Skuldelevfundet, Skuldelev 1, som kan ses i Vikingeskibshallen. 

Ottar er 15,5 m. (51 fod) langt, 4,5 m. bredt, har et deplacement på knap 26 tons og et sejlareal på omtrent 90 m2. Vi har fire årer ombord. I forhold til Ottars størrelse giver 4 årer ikke ret meget fremdrift, Ottar bliver derfor primært sejlet. Ottar er, som vikingeskib betragtet, et stort skib. Derfor er arbejdet ombord også tungt, der er mange tunge løft og seje træk.

Ottar lauget

Omkring Ottar er dannet et bådelaug på ca. 25 personer. Lauget er en selvstændig forening, som har et udvidet samarbejde med museet om sejlads og vedligehold af skibet. 

Alle medlemmer i Ottar lauget skal også være medlemmer i Vikingeskibsmuseets Bådelaug.

I praksis betyder forholdet til Vikingeskibsmuseet, at vi har temmelig frie rammer for sejladsen og laugsaktiviteterne, samt at vi har ansvaret for den almindelige vedligeholdelse af Ottar, mens museet varetager de mere omfattende opgaver, som feks. reperationer. 

Endvidere giver fællesskabet i Vikingeskibsmuseets Bådelaug et godt udgangspunkt for samarbejde med museet og på tværs af laugene. Et af de fælles initiativer er Bådelaugenes Uddannelses Udvalg (BUU) som i løbet af året afholder en række arrangementer med relevans for laugsmedlemmerne, særligt med fokus på sejlads.

Laugets aktiviteter

Ud over vedligeholdelsen omfatter aktiviteterne almindeligvis en ugentlig sejladsdag, én til to weekendsejladser både forår og efterår, samt et længere togt i løbet af sommeren. Vi lægger vægt på et godt socialt samvær, og på at medlemmerne af lauget bliver trænet i at sejle med råsejl. Det vil sige, at alle medlemmer får lejlighed til at afprøve de forskellige funktioner om bord på Ottar, samt på museets småbåde som vi benytter på den ugentlige sejladsdag (at ro, sætte sejl, justere sejlet, styre med sideroret osv.). 

Den ugentlige sejldag i 2015 er onsdag aften klokken 17. Her sejler vi i museets småbåde. Formålet med onsdagssejladserne er, udover det sociale samvær og sejladsoplevelsen, også at vi i lauget bliver bedre råsejlere. Hvad enten man er erfaren sejler eller nybegynder er der udfordringer med at trimme sejlet, optimerer sejladsen, øve navigation osv. Den praktiske sejlads trænes altså i udpræget grad i lauget, i forhold til det mere teoretiske opfordrer vi alle medlemmer til at tage duelighedsbevis eller en yachtskipper når de føler sig klar. 

Togter

Ottar er et meget velsejlende og sødygtigt skib, som med en trænet besætning, har mulighed for at komme langt omkring. I 2003 var Ottar således i Norge og i 2004 eftergjorde Ottar "Wulfstans rejse" i Østersøen fra Slesvig til Gdansk, en rute som kendes i skriftlige kilder fra vikingetiden. I sommeren 2005 krydsede Ottar Nordsøen til Skotland, i 2011 gik sommertogtet til Visby og i 2013 sejlede Ottar til Tønsberg ved Oslo fjorden.

Sommertogtet i 2015 er planlagt til de indre danske farvande.

Praktiske overvejelser for nye medlemmer

Du er velkommen til at kigge forbi en onsdag aften i forbindelse med vores hverdags sejladser. Husk at det kan være køligt på vandet!

Prøveperiode

Du har mulighed for at komme og sejle med et par gange inden du beslutter, om det er noget for dig, at blive medlem af Ottar lauget.

Påklædning

Bådene er tjærede, du skal derfor have tøj med/ på der gerne må blive beskidt. Fornuftig påklædning til sejladsen er noget sved transporterende inderst, evt. et mellemlag og så noget vindtæt yderst. I forårs- og efterårssæsonen kan det være rart med en tynd hue.
Ottar lauget har et antal redningsveste man kan låne. 

Fysik

Ottar er et stort skib, af et vikingeskib at være. Der er derfor mange tunge løft og seje træk. Endvidere er det at komme omkring på skibet besværet af adskillige bjælker, spil, tovværk og den evige vuggen på vandet. Derfor er det vigtigt at du er i god fysisk form. Du skal være både relativt stærk og have en god balance. 

Forventninger

Ottar lauget står selv for vedligehold af båden. Det er bådsmændene der uddelegerer og instruerer i de forskellige arbejdsopgaver. Forårsklargøring ligger over nogle weekender i marts måned, så Ottar er klar til søsætning første lørdag i april. Afrigningen forløber over nogle weekender i oktober/ november. Vi forventer at alle medlemmer af lauget deltager i arbejdsopgaverne i det omfang de har tid til. Arbejdsdagene er normalt fra kl. 10 til kl. 16. På arbejdsdage sørger lauget for kaffe/ te til morgenmødet samt frokost.

Arrangementer i løbet af året 

I løbet af året har vi en række arrangementer af forskellig art:

- Generalforsamling, hvor vi planlægger årets arbejde og sejladser.

- Arbejdsweekender

- Søsætning, i fællesskab med de andre laug.

- Fællesbådlaugsmøde, hvor vi aftaler årets gang med de andre laug. 

- Weekendsejladser

- Fællessejladser, hvor alle bådelaugene er på vandet samtidig.

- Sommertogt

- Hverdagssejladser

Derudover står Bådlaugenes Uddannelses Udvalg, BUU, for foredrag og arrangementer med relation til sejlads og Vikingeskibsmusset.

Følg med i aktiviteterne i kalenderen her.

 

Pris

Det koster 200 kr om året at være medlem af Ottar lauget. Derudover skal man være medlem af Vikingeskibsmuseets bådelaug for at kunne sejle med bådene, dette medlemskab koster 700 kr om året, 350 kr. for studerende.

 

Kontaktpersoner:

Klaus Kay
tlf: 26 18 72 89
e-mail: klk(at)s-kay.dk