Vikingeskibshallen i Roskilde

Vision og helhedsplan for fremtidens Vikingeskibsmuseum

Helhedsplanen er Vikingeskibsmuseets vision for det moderne museum.

 

Det moderne museum skal skabe en helhedsoplevelse, der fæstner sig hos vores gæster og skaber grobund for forståelsen af samspillet mellem mennesket, skibet og havet fra oldtid til middelalder. Et museum, der i nutidige rammer dels værner over uerstattelige nationale klenodier og dels formidler den levende historie og dermed er en vigtig kilde til indsigt i vores egen historie.

 

Helhedsplanen indeholder ideer og forslag til en række tiltag, der skal være med til at sikre museets fortsatte udvikling og forankring som en internationalt anerkendt forskningsinstitution, turistattraktion og arbejdsplads samt styrke de tætte relationer til vores lokalområde og naboer.

 

Helhedsplanen berører:

• Funktionelle bygninger
• Inspirerende omgivelser
• Rekreative muligheder
• Bæredygtig økonomi

Baggrund for helhedsplanen

Nyt ansvarsområde:
Vikingeskibsmuseet er ved indgangen til 2015 blevet tildelt det formelle ansvar for marinarkæologien øst for Storebælt. Det betyder, at museet skal indsamle, bevare og konservere fund fra udgravninger under vand i området og etablere udstillinger inden for dette felt. Det stiller helt nye krav til vores faciliteter.

Vikingeskibshallen:
Vikingeskibshallen, der er museets vartegn og et arkitektonisk anerkendt og fredet bygningsværk, er i forfald. Bygningen, der rummer de fem originale vikingeskibe, er indviet i 1969 og trænger til en gennemgribende modernisering for at skabe bedre udstillings-, bevarings- og adgangsforhold samt stormflodssikre vinduer og facader. Bygningen blev nemlig særdeles hårdt ramt under stormfloden i december 2013, hvilket blot har gjort behovet for renovering endnu mere akut.

Forskning og viden:
Udover fortsat at være Roskildes største turistattraktion ønsker Vikingeskibsmuseet også at bevare og udbygge sin helt unikke viden om Danmarks ældste maritime håndværk, ligesom museet skal forblive at være verdens førende forskningsinstitution på sit område. Det kræver, at vi konstant udvikler os i samspil med vores omgivelser og samtid.

Økonomi:
Endelig skal Vikingeskibsmuseet hvile på en bæredygtig og stærk økonomi for at lykkes. Vi skal derfor tiltrække flere betalende gæster fra ind- og udland ved at tilbyde moderne og tidsvarende rammer samt nye interessante aktiviteter.

Planen blev tiltrådt af Byrådet i Roskilde 17. december 2014, hvorefter arbejdet med at finde sponsorer er gået i gang. Når finansieringen er sikret, udskrives der arkitektkonkurrence for at indhente konkrete forslag til udformning.