Bæredygtig økonomi

Flere betalende gæster også i vinterhalvåret.
Flere arrangementer som koncerter og foredrag.
Flere aktiviteter som sejladser og værksteder.
Flere besøgende til cafe, restaurant og kneipe.
Flere særudstillinger og nye permanente udstillinger.
Flere kunder i museumsbutikken.

Vikingeskibsmuseet er Roskildes største turistattraktion og besøges årligt af 120.000-130.000 gæster, hvoraf 70% kommer fra udlandet og 40% er børn. Tre fjerdedele af gæsterne besøger museet i løbet af de fem hektiske sommermåneder.

Museets samlede omsætning på godt 37 mio. kr. er sammensat af offentlige tilskud, donationer og egenindtjening. Egenindtægten, der er museets vigtigste indtægtskilde, udgør 60% af det samlede budget.

De offentlige tilskud er på blot to år faldet med 8%, hvilket naturligvis har været - og stadig er - en udfordring for museets økonomi og drift. Det stiller store krav om, at museet øger egenindtjeningen primært gennem øget billetsalg. Vigtige er også indtægter fra butik, cafe og øvrige aktiviteter.

Med Helhedsplanen ønsker Vikingeskibsmuseet at skabe grundlag for at kunne øge sine egenindtæger og sikre en bæredygtig driftsøkonomi. Det skal se ved at:

  • skabe en tydelig deling mellem gratisområde og betalingsområde, sådan at besøgende i betalingsområdet oplever, at de får en ydelse, som besøgende i gratisområdet ikke får
  • tilføre betalingsområdet øget attraktionsværdi, som giver flere besøgende lyst til at købe billet
  • skabe indendørs rum, der muliggør formidling og aktiviteter året rundt, så flere besøgende tiltrækkes også i vintermånederne
  • udvikle nye initiativer i gratisområdet, som udnytter omsætningspotentialet blandt besøgende, der ikke køber billet.

Antallet af betalende gæster anslås at stige med cirka 25%, når Helhedsplanen - herunder det nye betalingskoncept - er fuldt implementeret. Denne beregning tager udgangspunkt i brugerundersøgelsen 2013 og 2014 for Vikingeskibsmuseet, gennemført af tnsGallup for Kulturministeriet.

 

 

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.