Moderne velkomstcenter

Den nuværende ankomst til museet er uoverskuelig og diffus. For at skabe en entydig indgang til museet og en overordnet sammenhæng for området skal der etableres et nyt og moderne velkomstcenter. Centret skal være det centrale samlingspunkt, hvor gæster kan købe entre til betalingsområdet og alle besøgende kan gå på opdagelse i museets butik eller fortsætte videre til gratisområdet på Museumsøen.
Velkomstcentret tænkes placeret ved Museumsøens sydøstlige hjørne (1). Bygningen skal være et moderne ankomstpunkt for alle, der besøger området, og med placeringen over vand tjener bygningen samtidig som bro over til Museumsøen. Bygningen skal desuden indeholde moderne faciliteter som toiletter, kørestolsudlån, garderobe og opbevaring samt turistinformation og bookingkontor.

 

 

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.