Visionær marinarkæologisk bygning

Ved indgangen til 2015 er Vikingeskibsmuseets marinarkæologer tildelt det formelle ansvar for de arkæologiske udgravninger i farvandene øst for Storebælt. Den nye marinarkæologiske bygning skal være det sted, hvor arkæologerne analyserer, dokumenterer og opbevarer de skrøbelige fundne genstande, og hvor publikum kan komme helt tæt på processen.
Den nye marinarkæologiske bygning skal opføres i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne for Vikingeskibshallen. Bygningen kan opføres i direkte forbindelse med den eksisterende hal eller som en separat bygning, og den kan fremstå helt eller delvist nedgravet. Billedet er en modelfremstilling af elementer, som kunne tænkes at indgå som nogle af den nye bygnings publikumsfaciliteter. (Modelfoto).

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.