Åben museumsø

Der skabes gratis adgang til Museumsøen, og byens borgere, foreninger og de mange turister inviteres til at deltage i et aktivt havneliv, hvor der åbnes for indsyn til museets aktiviteter og udsynet over fjorden.
Museumsøen forbindes til betalingsområdet gennem et nyt velkomstcenter. Her findes toiletter, butik og turistinformation. På Museumsøen bliver der mulighed for at mødes på cafe og kneipe og nyde et kig til strandengen og de store vikingeskibe, der sejler ind til den nye naturhavn.

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.