Aktiv naturhavn og bedding

En ny naturhavn placeres i direkte sammenhæng til den eksisterende museumshavn og trækker vandet og de sejlende vikingeskibe ind i området, hvor de danner forgrund for Vikingeskibshallen. Her kan de rekonstruerede skibe opleves i mere autentiske omgivelser.

Samling af de historisk-arkæologiske aktiviteter

Museets aktiviteter omkring bygning af rekonstruktioner flyttes over i en ny naturhavn på strandengsområdet. På den måde samles de sejlende rekonstruktioner og de udstillede originaler i et sammenhængende historisk-arkæologisk område, og samtidig tilføres betalingsområdet stor attraktionsværdi. Museets nyere traditionelle både og dertil knyttede aktiviteter forbliver ved de moderne moler i gratisområdet på Museumsøen.
Omkring naturhavnen anlægges en skibsbro, et slæbested og en byggebedding samt 4-6 små værkstedsbygninger. Her kan publikum komme tæt på de arbejdende håndværkere og de eksperimentalarkæologiske aktiviteter.
Den eksisterende hollandske bro over museumshavnen fjernes. Overgangen sker fremover igennem et nyt velkomstcenter. Udover at give de sejlende skibe uhindret adgang til den nye naturhavn, markeres de nye gratis- og betalingsområder tydeligt og det visuelle udtryk i området forenkles, når det, for museets fortælling uvedkommende, hollandske motiv fjernes.

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.