Levende strandeng

Området omkring Vikingeskibshallen er i dag en trimmet græsplænen, kaldet Grønningen. Visionen er, at omforme en del af Grønningen til et strandengsområde. Strandengen er en oprindelig og nu beskyttet landskabstype, der er naturlig for bredderne i inderfjorde. Den udgør i dag mindre end 1% af Danmarks samlede areal men ses flere steder i Roskilde Kommunes kystnære områder.
Etablering af en strandeng tjener flere formål. Dels vil den naturlige bevoksning være en velfungerende ramme om de store skibe i havnen og støtte det maritime tema, som er museets kendetegn. Dels vil overgangen mellem Grønningens græs og strandengens planter udgøre en naturlig markering af museets betalingsområde, og sidst, men ikke mindst, kan strandengen tåle oversvømmelser og tiltrække et spændende fugleliv. (Modelfoto).

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.