Maritim Fjordsti

Fjordstiens løber i dag i skyggen af Vikingeskibshallens høje mure og imellem husene på Museumsøen og giver derfor ikke indtryk af at være i nærheden af vandet og havnen. Den brede, snorlige sti bidrager derfor ikke til områdets organiske helhed eller oplevelsesmuligheder.
Den nye stiføring skal tjene to formål: Dels at tilføre stien oplevelsesværdi ved at skabe en sti, der snor sig gennem landskabet i harmoni med den smukke natur og styrker helhedsoplevelsen og dels at give mulighed for en tydelig markering af museets betalingsområde.

Mere lys, luft og samspil

Roskilde Kommune og Vikingeskibsmuseet har et fælles ønske om at højne oplevelsen af udsyn og helhed for trafikanter på Fjordstien. Det skal ske ved dels i den østlige ende at lade stien komme fri af Vikingeskibshallens høje betonvægge og give trafikanterne mere udsyn hen over strandengen og fjorden samt i den vestlige ende ved museumsøen at lade stien dele sig og svinge helt ned til fjordens bred, for at styrke offentlighedens adgang til kystværdierne. Da vi stræber efter at skabe en helhedsoplevelse, er det tanken at stien skal have et organisk udtryk, med bugtninger og et underlag, der styrker det maritime indtryk, som fx grus, træ el.lign. (Modelfoto).

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.