Stormflodssikring

I december 2013 hærgede stormen Bodil over Danmark og pressede enorme mængder vand ind i Roskilde fjord, hvor vandstanden steg til 2,06 meter over dagligt niveau. Stormfloden skabte store oversvømmelser mange steder i kommunen og mange borgere blev berørt. Med sin placering direkte i vandkanten var Vikingeskibshallen særligt udsat. Takket være en ekstraordinær sikring af hallens store vinduesfacade red vi stormen af uden skader på de uerstattelige udstillede vikingeskibe. Bygningen derimod stod tilbage i en sørgelig, forreven, fugtig forfatning.
Stormflodssikring er et væsentligt element i udviklingen af et restaurerings- og moderniseringsprojekt for Vikingeskibsmuseet.
I samarbejde med Roskilde Kommune udfører museet derfor de nødvendige tiltag for at stormflodssikre området og bygningerne.

Filmklip

Skaderne på Vikingeskibshallen

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.