Oversigtskort

Fremtidig områdeplan: Kildeløbet tilføres mere vand og sammen med en bugtende fjordsti danner den en ny 'ø' omkring Vikingeskibshallen. Forbindelsen mellem Museumsøen og den nye 'ø' sker gennem et nyt velkomstcenter, og der åbnes således for fri passage for sejlads til den planlagte nye naturhavn og Havhingstens nye hus.
Fremtidig betalingsstruktur: Ved at etablere en 'ø' omkring Vikingeskibshallen åbnes mulighed for, at forme et entydigt betalingsområde og samtidig give gratis adgang til hele Museumsøen. Broforbindelsen mellem de to områder fjernes og de bindes i stedet sammen via et nyt velkomstcenter.
Eksisterende områdeplan: Fjordstien løber langs Vikingeskibshallens mure og klemt mellem bygningerne på Museumsøen uden mulighed for udsyn og fornemmelse af at være ved vandet. Betalingsområderne er spredte og diffuse for publikum (Røde markeringer).
Fremtidig udstillingsstruktur: Med den fremtidige områdeplan får museet mulighed for at samle de originale skibe, de sejlende rekonstruktioner og de eksperimental-arkæologiske aktiviteter i et sammenhængende historisk-arkæologisk område adskilt fra de nyere traditionelle både og håndværk.

Tidslinje

Klik for større billede