Rekreative muligheder

Vikingeskibsmuseets vision og helhedsplan sigter mod at blive en moderne kulturinstitution i samspil med vores omgivelser og samtid. Museet ønsker at tiltrække mennesker og skabe aktivitet såvel uden for som inden for museets betalingsområde. Helhedsplanen indeholder derfor en række tiltag som skal sikre, at området bliver et dynamisk og rekreativt mødested, hvor mennesker forenes i sociale fælleskaber og dyrker dét, der gør livet værd at leve.

Mødested og fælleskaber

Museet er et mødested for mennesker med fælles lidenskaber. Forskere, håndværkere, studerende, bådelaug, vinterbadere, dansere, madelskere, musikelskere, historiefortællere og mange flere. De mange livsbekræftende fællesskaber forbinder byen og museet og skaber en vibrerende puls på havnen. Det vil vi gerne styrke. Derfor lægger Helhedsplanen op til, at der bliver fri og gratis adgang til Museumsøen. Tegningen viser, hvordan Museumsøen (grøn ring) tænkes adskilt fra museets betalingsområde (rød ring), ved at flytte den nuværende forbindelsesbro og i stedet lade et nyt velkomstcenter med alle moderne faciliteter, toiletter og butik blive forbindelsespunktet.

Alle viste skitser er ideoplæg til inspiration. Den endelige udformning og placering af bygninger og anlæg bliver bearbejdet i forbindelse med arkitektkonkurrence.