Studentermedhjælp til Marinarkæologisk team

Vikingeskibsmuseet i Roskilde søger to studerende med interesse for marinarkæologi til magasin- og arkivarbejde, deltid 15 timer om ugen.

Arbejdsområde og opgave

 • Gennemgang og pakning af fund til magasin.
 • Indtastning i Museernes fællesdatabase SARA.
 • Eventuelt periodevis feltarbejde.
 • Forefaldende kontorarbejde.

Profil

 • Du er i gang med en uddannelse som forhistorisk-, middelalder- eller marinarkæologi, eller en anden relevant uddannelse som fx konservator.
 • Du har et alment kendskab til materiel kultur fra dansk forhistorie og historisk tid.
 • Det er en fordel, hvis du har erfaring med registrering af bearbejdet flint.
 • Du er systematisk og omhyggelig.
 • Du arbejder selvstændigt i Officepakken og du har basal erfaring med Excel og/eller databasesystemer, fx SARA, Regin, MUD eller Access.
 • Du taler og skriver dansk (eller et andet skandinavisk sprog).
 • Du har gode samarbejdsevner og formår at indgå konstruktivt i marinarkæologisk team og i museet som helhed.

Om os

Vikingeskibsmuseet i Roskilde er Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur i oldtid og middelalder. Vi er en arbejdsplads med udfordrende opgaver og begejstrede kollegaer. Vikingeskibsmuseet har det marinarkæologiske ansvar for de danske farvande øst for Storebælt. I dette område udfører vi geoarkæologiske analyser, besigtigelser, marinarkæologiske forundersøgelser og udgravninger. Desuden driver vi et magasin og et arkiv.

Ansættelsesforhold 

Der er tale om deltidsstilling.

Vi forestiller os, at du kan arbejde 1-2 dage om ugen. Der er flekstid og du vil have mulighed for at sammenpasse arbejde og studie. Der kan være mulighed for, at du i perioder vil blive tilbudt at deltage i feltarbejde. Det er ikke et krav for stillingen, at du deltager i feltarbejde. Eventuelt feltarbejde planlægges med beordret overarbejde (oftest 12 timer om dagen). I disse perioder vil du være udstationeret på en adresse nær feltarbejdet.

Stillingen ønskes besat senest den 1. september 2024. Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til relevant overenskomst. Tjenestestedet er Vikingeskibsmuseet, Himmelev Bygade 59, 4000 Roskilde.