Fremgang på Vikingeskibsmuseet for 7. år i træk

I 2017 købte 163.244 gæster billet til Vikingeskibsmuseet, hvilket er det 6. højeste antal gæster på et år i hele museets levetid.

På årets sidste åbningsdag, 30. december, lagde 433 gæster - fortrinsvis udenlandske turister - vejen forbi Vikingeskibsmuseet, hvilket bragte årets samlede besøgstal op på 163.244, hvilket er 7.499 flere end sidste år, svarende til en stigning på 4,8 %

Hermed indskriver 2017 sig i statistikkerne, som året med det 6. højeste antal indløste billetter i hele museets levetid, og er samtidig 7. år i træk med stigende besøgstal. Årets succes skyldes primært et endnu større antal internationale gæster, end tidligere år.

"Det er 7. år i træk, at besøgstallet er steget. Siden 2010 er besøgstallet rent faktisk øget med hele 47 %", siger Rikke Johansen, Kommunikations- og marketingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet. ”Vi er ekstremt glade. Det er jo en meget positiv udvikling, og vi glæder os specielt over, at de internationale gæster ikke lod sig skræmme væk af det forholdsvise kedelige sommervejr.”

Traditionelt er dårligt sommervejr, museumvejr, men for Vikingeskibsmuseet, der om sommeren sætter særligt fokus på de udendørs værksteder og aktiviteter, kan en våd sommer godt give bekymrede panderynker: 
"Midt på sommeren stod det klart, at de danske gæster var rejst udenlands", fortæller Rikke Johansen. "Hvor juli måned plejer at være en måned med mange danskere, var det i år næsten udelukkende udenlandske gæster, der fandt paraplyen frem, og gik på museum - og når vi gør de endelige tal op, er andeden af udenlandske besøgende øget med over 7 %-point i forhold til sidste år".

De mange besøgende deltog i høj grad i de mange sommeraktiviteter - og rigtig mange greb også chancen for at sejle ud i en træbåd på Roskilde Fjord: "Vi har de seneste år oplevet en enorm interesse i at deltage i vores sejladser, hvor gæsterne under kyndig vejledning af en uddannet skipper, selv lægger kræfterne i at få roet båden ud af Museumshavnen og sat sejl", fortæller Rikke Johansen. "I år har vi slået vores egen rekord, og sejlet med 15.596 gæster hvilket er 377 flere, end i 2016".

Turisttal

Vikingeskibsmuseet har gennem de seneste år systematisk indsamlet viden om museets gæster, for at få indblik i deres tilfredshed med udstillinger og aktiviteter. Til at gennemføre analyser af de mange indsamlede data fra 2017, har markedsføringsteamet fået assistance af cand. mag. i turisme, Victoria Münster Bak Vengsgaard, der gennem de seneste uger har set på tal og lavet statistikker og afslutningsvis en stor rapport over Vikingeskibsmuseets gæsters DNA: 

”Når man som jeg kommer udefra og kigger på Vikingeskibsmuseets tal, er det allermest i øjenfaldende, at mere end 70 % er udenlandske turister", siger Victoria Münster Bak Vengsgaard. "Og når man så går dybere ned i analysen af museets gæster, har det været spændende at undersøge på hvilke områder de forskellige nationaliteter adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis er der stor forskel på, hvordan de søger information, hvor de internationale gæster i langt højere grad stadig bruger turistbrochuren, mens danskerne er langt mere on-line".

Victoria Münster Bak Vengsgaard har også registreret store forskelle i måden gæsterne rejser sammen på, hvor nogle nationaliteter oftere rejser hele familien, mens andre rejser mere som par: "Analyserne viser, at der hele tiden sker en udvikling i måden turisterne rejser og bruger museet", fortæller Rikke Johansen, Kommunikations- og marketingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet: "Hvor det tidligere var kernefamilien, der tog på Vikingeskibsmuseet, er der i dag flere typer af 'rejsegrupper', og de er i høj grad defineret af parametre som nationalitet eller alder".

Formidling til fremtidens gæster

Det omfattende analysearbejde med at undesøge hvem Vikingeskibsmuseets gæster egentlig er - og hvor tilfredse de er med museets tilbud - hjælper museet med at lave endnu bedre formidling til de besøgende, og danner samtidig grundlaget for museets kommunikation til fremtidens besøgende. 

"Det har været utroligt spændende og lærerigt at kunne få mulighed for at fordybe mig i de forskellige analyser og undersøgelser. Det mest fremtrædende - og som er tydeligt i alle undersøgelserne - er den høje tilfredshed blandt gæsterne; hvad end det er udenlandske eller danske gæster, er de generelt meget tilfredse og glade for Vikingeskibsmuseet", afslutter Victoria Münster Bak Vengsgaard.

 
Fakta:

Ikke siden 1998 – der var det første hele år efter åbningen af Museumsøen – har så mange gæster besøgt Vikingeskibsmuseet.

Mere end 500.000 mennesker bruger museumsområdet på årsbasis. Det tal kendes ved at antallet af mennesker, der passerer broen over Museumshavnen fra øst mod vest, tælles via en automatisk tæller.

Vikingeskibsmuseet analyser viser, at omkring 80 % af gæsterne også besøger Roskilde by i forbindelse med museumsbesøget.

92 % Vikingeskibsmuseet gæster angiver, at de vil anbefale deres venner at besøge Vikingeskibsmuseet.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen