Invitation til pressen: Skoleelever dykker ned i fortiden

Eleverne fra Absalons Skole udstiller og fremviser deres udstillingsprojekter onsdag den 14. november kl. 13.00 – 14.30 på Vikingeskibsmuseet. Efterfølgende vil elevernes produkter blive udstillet på Vikingeskibsmuseets hjemmeside.

8. klasser fra Absalons Skole i Roskilde fortæller deres egne historier gennem egen producerede udstillinger på Vikingeskibsmuseet i Roskilde den 14. november.

8. klasser fra Absalon Skole har gennem den seneste tid udforsket fundets vej fra det bliver udgravet, til det indgår i formidlingen på museerne i tæt samarbejde med eksperter fra Vikingeskibsmuseet og Museum Lolland-Falster. Med afsæt i egne genstande har eleverne arbejdet med den arkæologiske metode og deltaget i de processer og overvejelser, der knytter sig til formidlingen af genstandene. 

Vikingeskibsmuseet og Museum Lolland-Falster har i samarbejde med professionshøjskolen ABSALON udviklet undervisningsprojektet, der skal give skoleelever indsigt i det arbejde museerne udfører lige fra før en udgravning påbegyndes, over selve udgravningen til fundene kan udstilles, og fundene skal indgå i en formidlingsfortælling.   

Formålet med projektet er, at eleverne får forståelse for hvordan kilder bruges, og hvordan viden ikke er en konstant størrelse, men noget, der hele tiden forandrer sig, og er til diskussion. Det er særlig centralt, at eleverne i arbejdet får en forståelse for at være historieskabte og historieskabende individer.  

Fundet tager dig med ind i kulturhistorien 

Hver eneste dag dukker gamle ting og sager frem i lyset efter flere tusind år i jorden. Vi følger historierne om de nye fund af vikingeskatte og middelalderskibe på de sociale medier, og i mange tilfælde bliver historierne til rene sensationshistorier, der går viralt. Desværre stopper både fortællingen og interessen ofte her, og hvad de gamle ting egentligt åbner op for af ny viden og, hvad de  kan fortælle om de mennesker, der levede her før os, bliver ikke i lige så høj grad delt og liket. 

Men netop de tavse fortællinger i hverdagens genstande, er omdrejningspunktet i det nye projekt, hvor  8. klasserne fra Absalon Skole i Roskilde skal dykke ned i fortiden sammen med marinarkæologerne fra Vikingeskibsmuseet. Som indledende arbejde til samarbejdet med de professionelle museumsfolk, blev eleverne stillet følgende opgave:

Du skal finde en genstand, som: 

  • Er fra før, de blev født 
  • Er lavet af eller brug af mennesker 
  • Skal fortælle en historie 
  • Skal kunne tages med på Vikingeskibsmuseet 

Eleverne har så efterfølgende gennem to hele undervisningsdage på Vikingeskibsmuseet, arbejdet sammen med museets arkæologer for lære de metoder, museerne anvender, når de formidler fortidens mennesker og deres historier til besøgende i gennem udstillinger og involverende museumsformidling. 

Eleverne har arbejdet med at stille spørgsmål til deres udvalgte genstande: Hvor kommer genstanden fra? Hvor gammel er den? Og hvordan kan man se, hvor gammel en ting er? Hvem har brugt den? Og til hvad? Og særligt; Hvordan kan du vide? Der er ikke sikkert, at eleverne har kendt svarene på alle disse spørgsmål, men arbejdet med det at ’tale med tingene’, og drage viden ud af det, man ofte opfatter som tavst, har været udgangspunktet for deres læring.

Jens Flemming Pietras, der er lektor ved læreruddannelsen ved professionshøjskolen Absalon og partner i projektsamarbejdet fortæller om ideen bag projektet:

”Projektet ’Dyk ned – fra fund til udstilling’ er et unikt samarbejdsprojekt mellem Vikingeskibsmuseet og Professionshøjskolen ABSALON Det er et spændende projekt, hvor den museale verden og skolens verden samarbejder om elevernes læring. Projektet rummer rigtig mange kvaliteter bl.a. styrkes og kvalificeres elevernes kendskab til og viden om museale metoder samtidig med at deres historiske undersøgelseskompetencer styrkes i arbejdet med egne genstande og genstandsfortællinger”.

Invitation til udstillingsåbning: 14. november kl. 13.00 - 14.30 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Projektet kulminerer nu på onsdag den 14. november, hvor eleverne fra kl. 13.00 – 14.30 udstiller deres resultater på Vikingeskibsmuseet, der byder forældre og fagfolk inden for til udstillingsåbning af elevernes udstillingsprodukter og – processer.

Fakta om Dyk ned - fra fund til udstilling 

Undervisningsprojektet Dyk ned - fra fund til udstilling er en del af det større projekt 'Dyk ned', der udmøntede sig i en udstilling i 2017 om marinarkæologien i Danmark og marinarkæologerne på Vikingeskibsmuseet.

Dyk ned - Fra fund til udstilling omhandler ligeledes marinarkæologens arbejde, men sat ind i en bredere kontekst, hvor fokus er på fundets vej fra det bliver udgravet over konservering, til det (måske) bliver udstillet på museet. Meningen er, at museets genstandsfelt skal/kan integreres i målgruppens arbejde med kompetenceområderne kildearbejde og historiebrug og eventuelt det tværgående tema innovation og entreprenørskab.

Samarbejdesparter: 
Læreruddannelsen på Professionshøjskolen ABSALON, Museum Lolland-Falster, Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen

Elevernes projekter vil blive udstillet på Vikingeskibsmuseets hjemmeside og på museets Facebookside.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen