udsendt den 15/11-2016

Foredrag: I Nordboernes kølvand

I sommeren 2016 begav Skjoldungen sig ud på en 560 sømil lang rejse fra Nanortalik i syd, gennem fjorde og indre farvande, ud på åbent hav og derfra til Vesterbygden ved Nuuk. Torsdag den 17. november, fortæller Skjoldungens skipper og styrmand deres oplevelser og erfaringer fra turen.

For omkring tusind år siden levede op mod 2.500 udvandrede skandinaver, med tilnavnet 'nordboerne' i to bosættelser ved den Grønlandske syd- og vestkyst. Nordboerne ankom omkring år 1.000 og forsvandt igen ca. 500 år senere. De sidste 200 år levede de i et koldt og barskt klima under Den Lille Istid.

Var søvejen ikke i forvejen vital for nordboerne, så blev den det i den periode, hvor mulighederne for at dyrke jorden svandt ind og de blev tiltagene afhængige af at finde føden ved fangst og fiskeri.  

I sommers sendte Vikingeskibsmuseet et skib og en besætning til Grønland for - for første gang nogensinde - at afprøve nordboernes transportvilkår ved eksperimental arkæologisk metode. Det vil sige en forsøgssejlads, hvor besætningen lagde til ved naturhavne og nordbolokaliteter, og afprøvede distancer og rejsetid i en bådtype, man formentlig har haft til rådighed dengang.  

I foredraget kommer skipperen Ole Sand og styrmanden Ingeborg Nielsen, kort ind på den lange forberedelse, der har været til turen fra idé til gennemførelse. Der fortælles om turen og erfaringerne med at sejle Skjoldungen under de særlige arktiske forhold, der er på Grønland og om deres oplevelser fra turen.  

Foredrag: I Nordboernes kølvand

Hvornår: Torsdag den 17. November kl. 19.30
Hvor: Vikingeskibshallen, Vindeboder 12, 4000 Roskilde
Foredragsholder: Ole Sand, skipper på Skjoldungen og Ingeborg Nielsen, styrmand på Skjoldungen

Foredraget er gratis for Venneforeningsmedlemmer med ledsager. For ikke-medlemmer koster foredraget 50 kr. Billeter kan købes i døren. 

 

Foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner' har til formål at støtte Vikingeskibsmuseets udvikling og arbejde. Foreningen arrangerer blandt andet to årlige foredragsrækker om emner indenfor museets faglige område.Foreningens medlemmer nyder godt af en række fordele:

  • Fri adgang til foredrag og andre aktiviteter arrangeret af foreningen
  • Fri adgang for to personer til Vikingeskibsmuseet
  • Mulighed for at købe museets egne publikationer og varer fra museumsbutikken med en fordelagtig rabat.

Du kan læse mere om Venneforeningen og medlemsfordele her:» Link til Vikingeskibsmuseets venneforening (internet link)...

https://preprod.vikingeskibsmuseet.dk/om-museet/venneforening/

Af: Rikke Tørnsø Johansen