udsendt den 19/09-2014

Foredrag: Marinarkæologien i 2014

Torsdag den 25. september kl. 19.30 holder museumsinspektør Jørgen Dencker foredrag om de marinarkæologiske undersøgelser Vikingeskibsmuseet har gennemført i år.
Marinarkæolog Andreas Bloch undersøger en ca. 6500 år gammel stammebåd syd for Askø i Smålandfarvandet. Foto: Morten Johansen.

Marinarkæolog Andreas Bloch undersøger en ca. 6500 år gammel stammebåd syd for Askø i Smålandfarvandet. Foto: Morten Johansen.

Nyt fra museets marinarkæologiske arbejdsmark 

Jørgen Dencker, museumsinspektør og teamleder for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser, holder foredrag om de spændende undervandsopgaver, Vikingeskibsmuseets dykkende arkæologer har gennemført indtil nu i år. 

Årets marinarkæologiske undersøgelser har været præget af de mange byggerier til havs, der allerede er i gang eller snart går i gang i den østlige del af Danmark.
Det drejer sig blandt andet om fire havvindmølleparker, seks elkabler, tre broer og flere udvidelser af lystbådehavne. Inden disse anlægsarbejder går i gang, skal Vikingeskibsmuseets marinarkæologer undersøge områderne for skibsvrag eller oversvømmede stenalderbopladser.

Foredraget tager også tilhørerne med til Tudse Hage, hvor Vikingeskibsmuseet, som en del af det EU-finansierede forskningsprojekt 'SASMAP', har afprøvet nyudviklede teknikker til blandt andet kortlægning af stenalderkystens bosættelsesmønstre. Projektet er gået ind i sit sidste år, og det skal nu afgøres hvorvidt de nye metoder og redskaber kan tilføre forskningen ny viden om fortidens mennesker.

Fakta:
Foredraget finder sted torsdag den 25. september kl. 19.30 i Vikingeskibshallen, og er gratis for Venneforeningsmedlemmer med ledsager. For ikke-medlemmer koster foredraget 50 kr.

Foredragsholder: Jørgen Dencker, museumsinspektør og teamleder for Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske undersøgelser.

Foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner' har til formål at støtte Vikingeskibsmuseets udvikling og arbejde. Foreningen arrangerer blandt andet to årlige foredragsrækker om emner indenfor museets faglige område.

Foreningens medlemmer nyder godt af en række fordele:

  • Fri adgang til foredrag og andre aktiviteter arrangeret af foreningen
  • Fri adgang for to personer til Vikingeskibsmuseet
  • Mulighed for at købe museets egne publikationer og varer fra museumsbutikken med en fordelagtig rabat.

Du kan læse mere om Venneforeningen og medlemsfordele her:
» Link til Vikingeskibsmuseets venneforening (internet link)...

Af: Rikke Tørnsø Johansen