udsendt den 

Historieundervisning efter skoletid med stor succes

Der er 'Vikingetid' på programmet for 30 klubbørn fra Roskilde.
Børnene skal blandt andet lære om runer og snitte en 'runepind'

I hele juni har 'Klub Kildegården' sat vikingerne på programmet efter skoletid, og Vikingeskibsmuseet er blevet det faste udflugtsmål for 30 børn fra 3. – 5. klasse hver torsdag eftermiddag.
Skoletjenesten på Vikingeskibsmuseet har sammen med Klub Kildegården og Roskilde Kommune igangsat et pilotprojekt, hvor Vikingeskibsmuseets aktiviteter og eksperter inddrages i Klub Kildegårdens aktivitetsprogram.

Torsdag den 27. juni bliver sidste dag i denne omgang, og arrangørerne Kathrine Noes Sørensen og Mette Jehrbo fra Vikingeskibsmuseet kan, sammen med pædagog Tine Egelund Larsen fra Klub Kildegården, se tilbage på et projekt, der lykkedes over al forventning: "Erfaringer fra tidligere udflugter efter skoletid sagde, at ca. 20 børn ville melde sig til besøgene på Vikingeskibsmuseet, men der meldte sig 30!" Fortæller Undervisnings- og Udviklingsansvarlig ved Vikingeskibsmuseet Kathrine Noes Sørensen. "Det er primært børn fra Klub Kildegårdens rollespilsgruppe, der har tilmeldt sig torsdagene i juni, men det her drejer sig ikke om vikinge-rollespil. Nej, børnene får spændende formidling om vikingerne og deres skibe, og har meldt sig af ægte, egen interesse for deres fortid", fortsætter Kathrine Noes Sørensen.

Kong Svend Tveskægs vikingetogt

Projektet skal give børnene større indsigt i, hvordan man levede for 1000 siden og rammen om besøgene på Vikingeskibsmuseet er Kong Svend Tveskægs vikingetogt til England i 1013. Børnene skal således hver torsdag forberede en ny del togtet, blandt andet mad, udstyr og vikingefærdigheder. De har lavet reb af lindebast og syet skindpunge og kommer også til at stifte bekendtskab med vikingernes kampteknikker, skibe og runealfabet.
Selv om der er fokus på vikingetiden, ligner undervisningsforløbene ikke den traditionelle historieundervisning mange voksne husker fra deres skoletid. Undervisningen til vikinge-dagene tager udgangspunkt i de aktiviteter Vikingeskibsmuseet har udviklet til børneformidling og er specifikt udvalgte således at de er målrettet aldersgruppen. ’Det er vigtigt, at børnene selv får lov at deltage aktivt. De skal udføre håndværket og mærke materialerne. Her er tale om læring, hvor alle sanser indgår: "De ikke bare ser og hører, men smager, mærker og dufter også. Det gør, at alle kommer hjem med nye erfaringer om fortidens materialer og vores kulturhistorie", fortæller Kathrine Noes Sørensen.

Nye muligheder for samarbejde

Det er børnekulturkonsulent Louise Lidang Krøyer fra Roskilde Kommune, der har formidlet kontakten mellem Vikingeskibsmuseet og Klub Kildegården, med det klare formål at skabe et nyt, indholdsrigt undervisningstilbud til de børn, der går i klub efter skole. Foruden at give børnene viden om vikingerne og skabe interesse for Danmarkshistorien, har projektet også til formål at knytte endnu stærkere bånd mellem Vikingeskibsmuseet og de lokale klubber, SFO’er og skoler.
De erfaringer, der høstes i forbindelse med pilotprojektet her i juni, skal senere inddrages i den fortsatte proces med at udvikle nye klub- og SFO-tilbud, hvor kulturinstitutionerne inddrages som ramme for anderledes læringsforløb. Ambitionen er i al fald klar fra Vikingeskibsmuseet side, hvor ’Vikinge-dagene’ har vist sig at være en stor succes: "Vi tror på, at børn har stort udbytte af at mærke, smage og dufte fortiden, og håber bestemt på, at tilbud som dette i fremtiden kan indgå i de faste tilbud til børn i klub- og SFO-regi", slutter Kathrine Noes Sørensen, der gerne vil dele børnenes tanker om projektet: For bedre at kunne evaluere forløbet, har børnene skrevet om deres mening om vikingeforløbet. Der er kommet mange gode og sjove tilkendegivelser, men dette udsagn fra en 4. klasses elev siger det hele i en sætning: ”Det har været rigtig spændende at høre om skibene og lave brød; kort fortalt har det været fedt”.

Af: Rikke Tørnsø Johansen