udsendt den 24/03-2014

Foredrag: På sporet af verden i vikingetiden.

Torsdag den 27. marts kl. 19.30 holder arkæolog, ph.d. Søren M. Sindbæk foredrag om nye, arkæologiske opdagelser og internationale samarbejder, der har kastet nyt lys over vores viden om verden i Vikingetiden.
Foredrag om verden i vikingetiden torsdag den 27. marts 2014.  Foto: ©Nationalmuseet / ©British Museum

Verden i vikingetiden. Foto: ©Nationalmuseet / ©British Museum

På sporet af verden i vikingetiden

Søren M. Sindbæk, ph.d., lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, Moesgaard holder Venneforeningsforedrag på Vikingeskibsmuseet i Roskilde om den spændende, internationale forskning og de nye arkæologiske opdagelser, der ligger bag Vikingeskibsmuseets særudstilling 'The World in the Viking Age'.

Det er kunsten at bygge sødygtige, sejlførende skibe og fortroligheden med at sejle på åbent hav, som definerer vikingetiden. Den opblomstring af søfart, handel, pirateri, og udforskning, som begyndte at tage fart i 700-tallet, er dog ikke begrænset til Europas nordlige have, men modsvares i andre dele af verden på den samme tid.
Fra det Sydkinesiske Hav til Nordatlanten var århundrederne frem mod år 1000 opdagelsernes første store tidsalder – en tid, hvor skibe fandt vej til nye farvande, hvor nye lande blev opdaget, og nye havnebyer voksede frem langs kysterne.

Maritime netværk

Vikingetidens maritime netværk er en af arkæologiens store opdagelser. De har længe været kendt i Norden, hvor store udgravninger har givet ny viden om vikingetidenes organiserede handelsbyer.
I de seneste år har nye arkæologiske fund ved Middelhavet og omkring Det Indiske Ocean afdækket en verden, som hidtil kun har været kendt i glimt fra rejseberetninger.
Nye teknikker giver arkæologer muligheder for at spore oprindelsen af de arkæologiske fund og derigennem forstå de vidtstrakte maritime netværk, som de genspejler.

Søfarten forbandt forskellige kulturer, formidlede vidt forskellige varer, og fremkaldte kulturelle forandringer på tværs af verden i vikingetiden. Udforskningen af denne historie er en ny arkæologisk opdagelsesrejse, som er i fuld gang.

Den tidsalder, hvor disse ting fandt sted, kendes under mange forskellige navne. Det var de frankiske og byzantinske kejseres tid, tiden hvor de abbasidiske kaliffer regerede i Bagdad og hvor Tangdynastiet herskede i Kina. Men i lige så høj grad var det en tid, hvor eventyrlige sørejser førte land og hav sammen på nye måder. Det var verden i vikingetiden.  

Særudstilling: 'The World in the Viking Age'

Foredraget er arrangeret som optakt til Vikingeskibsmuseets særudstilling 'The World in the Viking age', der åbner 11. april.

Fakta

Foredrag: På sporet af Verden i Vikingetiden
Dato: Torsdag den 27. marts kl. 19.30

Foredraget finder sted i Vikingeskibshallen, og er gratis for Venneforeningsmedlemmer med ledsager.
For ikke-medlemmer koster foredraget 50 kr.

 

Søren M. Sindbæk er lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet ”ENTREPOT – maritime udvekslingsnetværk og urbanisering i global middelalderarkæologi” under Det Frie Forskningsråds Sapere Aude program. 
Han har tidligere arbejdet ved University of York samt udført arkæologisk feltarbejde i en lang række lande og udgivet flere bøger og artikler om vikingetidens handel, byer og netværk.

Særudstillingen 'The World in the Viking Age' og den ledsagende temabog 'Verden i Vikingetiden' er blevet til med hjælp fra forskere fra fem verdensdele.
Projektet er forankret i et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet og Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskningsprojekt 'Entrepot – maritime udvekslingsnetværk og urbanisering i global middelalderarkæologi', et samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of York, Storbritannien.
Samarbejdet har blandt andet omfattet en international forskningskonference i april 2013 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som bragte uvurderlig viden sammen til at danne baggrund for udstillingen og samle indhold til publikationen.  

Udstillingen er støttet af: D/S Orients Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond samt Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

Foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner' har til formål at støtte Vikingeskibsmuseets udvikling og arbejde. Foreningen arrangerer blandt andet to årlige foredragsrækker om emner indenfor museets faglige område.

Foreningens medlemmer nyder godt af en række fordele:

  • Fri adgang til foredrag og andre aktiviteter arrangeret af foreningen
  • Fri adgang for to personer til Vikingeskibsmuseet
  • Mulighed for at købe museets egne publikationer og varer fra museumsbutikken med en fordelagtig rabat.

Du kan læse mere om Venneforeningen og medlemsfordele her:
» Link til Vikingeskibsmuseets venneforening (internet link)...

Af: Rikke Tørnsø Johansen