udsendt den 20/01-2015

Invitation til boglancering og foredrag

Vikingeskibsmuseet udgiver en ny bog om dansk søfart i senvikingetid og højmiddelalder med titlen Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250. Kom til lancering og foredrag torsdag den 22. januar kl. 19.30.

Det seneste bind i Vikingeskibsmuseets internationale bogserie 'Ships and Boats of the North' er netop udkommet. Monografien 'Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250' kaster lys over søfarten i de danske farvande i senvikingetid og højmiddelalder.

Der kendes kun få skriftlige kilder, der nævner søfartens vilkår i Danmark, før hansestædernes tyske købmænd begyndte at dominere handelsforbindelserne i Nord- og Østersøen.

Gennem analyser af de store lastskibe fra
senvikingetid og højmiddelalder, der er fundet i Nord- og Østersøen, kan bogens hovedforfatter Anton Englert påvise, at der allerede efter det første årtusindskifte opstod en professionel søhandel, organiseret af indflydelsesrige medlemmer af det danske samfund.

I anledning af bogudgivelsen arrangerer Vikingeskibsmuseets venneforening et spændende foredrag ved bogens hovedforfatter Anton Englert om de store lastskibe i danske farvande fra vikingetiden til tidlig middelalder. Foredraget indledes af professor Else Roesdahl fra Aarhus Universitet.

Efter foredraget byder Vikingeskibsmuseet på et glas vin og snacks samt muligheden for at møde forfatteren.

Fakta:
Foredraget finder sted torsdag den 22. januar 2015 kl. 19.30 i Vikingeskibshallen, og er gratis for Venneforeningsmedlemmer med ledsager. For ikke-medlemmer koster foredraget 50 kr.

Foredragsholder: Anton Englert, marinarkæolog og ph.d.


Ships and Boats of the North vol. 7: Large Cargo Ships in Danish Waters 1000-1250

Bagsidetekst:

"A wealthy man in Denmark, citizen of the town of Schleswig, built a large ship at great expense. And the king of the country decided to join company and take part in the profits. And after he had made good half of the costs, he owned a corresponding part of the ship ..."

The medieval Hanseatic merchants are famous for their maritime trade network, which extended across Northern Europe from the 13th century onward.
The rare quote above sheds light on a less known period, beginning in the late Viking Age, when large, elegant cargo ships were built and sailed across the sea by Scandinavian merchants.   
This volume presents the earliest archaeological evidence for specialised merchant seafaring in Danish waters. The cargo ship-finds of Eltang Vig, Lynæs, Karschau and Haderslev are explored in detail in order to illuminate the technology and style of a dynamic age of maritime enterprise and cultural transformation.

» 
Bogen er engelsk tekstet og kan købes her...

Af: Rikke Tørnsø Johansen