'Ny Nordisk Mat' hører historien om Ny Nordisk Vikingemad

Vikingeskibsmuseet havde i dag, mandag den 10. december, besøg af styregruppen fra Nordisk Ministerråds program ’Ny Nordisk Mat’.
Røget svineskank med knas, kål og røg. Foto: Phillip Xanier

Røget svineskank med knas, kål og røg. Foto: Phillip Xanier

De 15 deltagere, der repræsenterer de nordiske ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri, afholder i disse dage arbejdsgruppemøde, hvor retningslinjerne for arbejdet Ny Nordisk mad i 2013 skal udstikkes.

Styregruppen har valgt netop at lægge vejen forbi Roskilde, for at opleve smagen af Ny Nordisk Vikingemad, der er udviklet i et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet, Zonen for Madkultur og Restaurant Snekken og indlede mødet med et eksempel på best practice og som væsentlig inspiration til fremtidens arbejde med Ny Nordisk mad.

Med rundvisning, præsentation af konceptet Ny Nordisk Vikingemad og frokost på Snekken blev de introduceret til en ny variant af det ny nordiske køkken.

Ny Nordisk Mat

Ny Nordisk Mad har være på dagsordenen i Nordisk Ministerråd siden 2005. Med programmet Ny Nordisk Mat er visionen at gennemføre en række projekter i Norden, som udvikler og styrker begrebet ”Ny Nordisk Mad”.

Målet er ’at igangsætte en række kampagner, der skaber kommunikation og opmærksomhed om arbejdet med at realisere det nye nordiske køkken. Programmet skal være med til at udbrede kendskabet til best practice og bidrage til at forme morgendagens løsninger’, som det udtrykkes i formålet for Ny Nordisk Mat.

Hvert år samles en styregruppe med repræsentanter fra hver af de nordiske lande. Repræsentanter kommer fra de nordiske ministerier for fødevarer, landbrug og fiskeri. I år indledtes styregruppens møde på Vikingeskibsmuseet.

Ny Nordisk Vikingemad er inspireret af det nordiske køkken, men er også noget andet

Ny Nordisk Mat er blevet til med stor inspiration fra Manifest for det Ny Nordiske Køkken som en række nordiske kokke formulerede tilbage i 2004. Manifestet lægger vægt på at det nordiske køkken:

  • Har sin rod i naturen og traditionen, men finder ny kraft i innovationen.
  • Bidrager til at kombinere velsmag og ernæringsvidenskab.
  • Bidrager til at styrke en madkultur, som både tager udgangspunkt i det æstetiske og sanselige samt i behovet for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

Ny Nordisk Vikingemad er på mange måder inspireret af det Ny Nordiske Køkken. Der er udformet dogmer for konceptet, ligesom der er i manifestet for det ny nordiske køkken. Konceptet kaldes Ny Nordisk Vikingemad, bl.a. fordi råvarerne i det nordiske køkken i vikingetiden er udgangspunktet for en nutidig version af vikingernes køkken.

Der anvendes råvarer fra vikingetiden - også råvarer, vikingerne bragte med hjem fra togter

Vikingetiden strækker sig fra midten af 700-tallet til midten af 1000-tallet. Ved at anvende råvarer fra vikingetiden kommer Ny Nordisk Vikingemad til at adskille sig fra det Ny Nordiske Køkken. Der er mange råvarer i dag, som vikingerne ikke kendte til. F.eks. kartofler, tomater, squash og græskar, der kom til Europa fra Sydamerika omkring 500 år efter at vikingerne levede. Omvendt havde vikingerne adgang til andre ikke-nordiske råvarer. F.eks. valnødder, citroner, fersken, kardemomme, kanel, peber og hvidløg, som dengang har været eksotiske varer, de har mødt på deres rejser, og som ikke naturligt indgår i det ny nordiske køkken. Råvarerne fra vikingetiden har vi kendskab til fra arkæologiske fund, bl.a. fra udgravning af møddinger.

Det er naturligt at bruge lokale og sæsonbestemte råvarer

Det er endnu mere naturligt at fokusere på sæsonbestemte varer, fordi vikingernes måltider var, trods deres forholdsvis effektive metoder til opbevaring og konservering, i høj grad præget af, hvad der var tilgængeligt på givne tidspunkter af året – om det så har været fra husdyrhold, havedyrkning i ’kålgårde’ (højbede), fiskeri eller indsamling i naturen. Og selvom vikingerne handlede med varer og bragte varer med sig hjem fra togter, så har de lokale råvarer og produkter sandsynligvis dannet fundamentet for måltiderne.

Måltidet fortæller historier om de fem vikingeskibe i Vikingeskibshallen

Formålet med Ny Nordisk vikingemad er også, at gæsterne skal opleve de fem originale vikingeskibe i Vikingeskibshallen med andre sanser og derved danne nye billeder af vikingerne, ved at koble mad, historie og oplevelse. Dermed skærpes konceptet også, så det Ny Nordiske Køkken, bliver afsæt for en helt særlig historiefortælling. 

Af: Rikke Tørnsø Johansen