Foredragsrække om Havhingsten

Vikingeskibsmuseet er blandt de førende indenfor marinarkæologien - udforskningen af den maritime kultur i Oldtid og Middelalder. Havhingstens forsøgsrejse til Dublin og retur var et led i denne forskning.

Med en længde på 30 meter og en besætning på 60 er Havhingsten verdens største rekonstrueret vikingeskib og et flagskib indenfor eksperimental arkæologi. Nu inviterer Vikingeskibsmuseet til en foredragsrække om 'Projekt Fuldblod på Havet' og Havhingstens rejse.

18. nov. 'Projekt Fuldblods på Havet' ved Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen

Havhingstens forsøgsrejse var kulminationen på 'Projekt Fuldblods på Havet' - et kombineret forsknings og formidlingsprojekt, der havde til formål at skabe og formidle ny viden om vikingetidens langskibe og samfund. For Vikingeskibsmuseet har projektet med byggeri og rejse været et enestående videnskabeligt eksperiment, der har besvarede mange spørgsmål og rejst mange nye. Det er også et projekt som har udfordret vores forestilling om, hvad museumsarbejde handler om. Det har, populært sagt, krævet blod, sved og tårer, en mangeårig organisering og et enormt samarbejde på tværs af faggrupper.

9. dec. 'Formidling - langt fra land og langt fra Publikum' ved projektleder Preben Rather Sørensen

En store udfordring i projektet var at udvikle en metode til formidling af et skib på rejse, og at formidle de undersøgelses- og forsknings-processer, der foregik undervejs - langt fra land og langt fra mennesker til et internationalt publikum. For at møde denne udfordring blev Havhingstens hjemmeside en vigtig platform. Det krævede gode idéer og en masse fantasi ? og benhårdt arbejde.

20. jan. 'Den ultimative test' leder af bådeværftet Søren Nielsen

Sejladsen Roskilde - Dublin - Roskilde er den ultimative test af vores rekonstruktion af vikingeskibet Skuldelev 2, Havhingsten fra Glendalough. Sejladsen er en essentiel del af det eksperimentalarkæologiske eksperiment. Der er her vi afprøver de tolkninger vi foretog af det originale skib før og under byggeriet. Det er her vi når ud over skrivebordets begrænsninger, stiller afgørende spørgsmål og får svar på uløste. Alene fordi det at være på havet med vinden, med tidevandet, med nætterne, med trætheden, med de 60 andre besætningsmedlemmer, gør nogle spørgsmål indlysende og andre tidligere oversete spørgsmål væsentlige.

17. feb. 'Rejsen til Dublin med Havhingsten' ved Skipper Carsten Hvid

Foredrag om selve sejladsen, om områderne skibet besøgte, om oplevelserne undervejs og om håndteringen og organiseringen af skib og mandskab.

24. marts 'Rejsehastighed mellem Danmark og Norge i Vikingetiden' ved Arkæolog Phd. Anton Englert.

Igennem historien var Danmark og Norge ikke adskilt men forbundet af havet. De gunstige vindforhold tillod tunge laster og krigsfolk at nå deres destination uden territoriale forhindringer. I Skandinavien er der et tydeligt sammenfald mellem udviklingen af havgående, sejlførende skibe og det fænomen der betegnes som 'vikingetiden'. Hvor effektiv denne form for fremdrift var, kan man tolke ud fra historiske kilder og arkæologiske forsøg med rekonstruktioner. Foredraget trækker konklusioner af flere års forsøgsrejser med rekonstruerede vikingeskibe i sammenligning med de data, der findes i kilderne. Der tages stilling til rejseformen og fremdrift. Forsøgene bekræfter de skriftlige kilder og afføder viden om de ressourcer og den organisation, der var nødvendigt til at udruste og gennemføre sejladserne.

Foredragene finder sted i Vikingeskibshallen kl. 19.00
Pris: 50 kr. pr. foredrag
Studerende: 35 kr. pr. foredrag
Tilmelding pr. mail til lkh(at)vikingeskibsmuseet.dk. Betaling sker ved indgangen.

Af: Louise Henriksen