Havhingsten på ny mission

Når Vikingeskibsmuseet på lørdag trækker Havhingsten på land, bliver det for sidste gang i foreløbigt mange år.

Vikingeskibsmuseets ledelse har besluttet, at Havhingsten skal have en ny fremtid i et hus, hvor skibet kan udstilles med alt dets udstyr, og hvor historien om det eksperimentalarkæologiske arbejde, bygningen af skibet, og den fantastiske forsøgsrejse fra Roskilde til Dublin og retur kan fortælles. Det betyder, at Havhingsten ikke vil komme ud at sejle i de næste mange år.

Det har ikke været en let beslutning at træffe for museets ledelse og den har været længe undervejs. I august 2008 kom Havhingsten hjem fra den store rejse til Dublin og skibet har siden hjemkomsten, været genstand for stor interesse blandt museets besøgende. I maj 2009 åbnede Vikingeskibsmuseet en særudstilling om netop den fantastiske rejse og det er stadig muligt at se og opleve rejsen i tekst, billeder og film. Og med et udstillingshus til skibet, fremstår projektet med Havhingsten som en afsluttet enhed.

Konkret viden om vikingetidens langskibe

Med sig hjem bragte Havhingsten fornyet viden om vikingetidens langskibe, deres rejsehastighed, sejlegenskaber og organisation. Den store mængde viden er i gang med at blive analyseret og efterfølgende publiceret. Og museet er således allerede i gang med at formulere nye visioner og perspektiver for den marin-arkæologiske forskning og fortællingen om mennesket, skibet og havet.

En ny bygning omkring Havhingsten vil være et vigtigt skridt videre i denne fortælling.

Det havde været oplagt at fortsætte sejladserne med Havhingsten. Skibet er der, besætningen er fortsat aktiv og mange oplevelser venter forude. Men der er hovedsagligt fire vægtige grunde til, at beslutningen kommer netop nu.

  • Mere sejlads øger ikke formidlingsværdien. Tværtimod risikeres det at udvande og komplicere historien om Havhingsten, at ødelægge oplevelsen af helhed, og at forstyrre offentlighedens sammenkædning af skibet med det fantastiske og det ekstraordinære.
  • Skibet vil kunne tilføre museet ny attraktionsværdi som udstillingsgenstand i en ny udstillingsbygning, hvor historien om rekonstruktionen, bygning og sejladsen kan fortælles som en enestående, sammenhængende og klart fattelig historie. Det vil kunne tiltrække flere gæster, og dermed bidrage til at stabilisere og udvikle museets fremtidige drift.
  • Projektet med Havhingsten har givet museet et løft på alle områder. Det vil ikke udvikle museet yderligere at sejle mere med skibet. Vi bør derfor koncentrere vores kræfter om at udvikle de nye projekter, der kan flytte museet i fremtiden.
  • Mere sejlads med Havhingsten giver ikke afgørende nye forskningsresultater. Museet vil kunne kvalificere de eksisterende data, og afklare detaljer – men set fra et helt overordnet synspunkt, vil man på nuværende tidspunkt få større forskningsmæssigt udbytte af at gennemføre forsøg med de rekonstruktioner, der ikke er så godt dokumenterede.

Venskaber og ægteskaber

Igennem fem år har mere end 250 frivillige besætningsmedlemmer fulgt hinanden i dramaer og begivenheder. Ventetider i havne og benhårde sejladser over åbent hav har været ingredienser til varme og varige venskaber. Og flere besætningsmedlemmer fandt sammen på mere varig basis. Mere end 11 nationaliteter fra alderen 14 til 65 år af begge køn og fra alle typer erhverv har brugt op til 185 dage sammen, svarende til et halvt år.

For mange af de frivillige betyder beslutningen om at sætte Havhingsten på land, at de søger mod nye udfordringer. Og mange af dem vil fortsætte som aktive sejlere i nogle af Vikingeskibsmuseets andre både. Og en ting er sikkert: De vil alle få en central placering i fortællingen om rejsen i den kommende udstillingsbygning.

Havhingsten på museum?

Der er fortsat mange ubekendte, men målet er klart. Det skal være muligt at trække Havhingsten tilbage i det element den hører hjemme i. Det bliver altså ikke et museumsbygning i traditionel forstand. Hvor bygningen skal placeres, dens fysiske udformning, størrelse og ikke mindst finansieringen af den, er stadig helt nye og jomfruelige udfordringer, som museet nu tager fat på.

Fakta
Lørdag den 31. oktober mødes Vikingeskibsmuseets bådelaug klokken 10.00. Hele dagen igennem vil de mange både blive trukket på land for vinteren.

I år vil de mange frivillige bådelaug få hjælp fra 4 to-spand trækheste.

Af: Preben Rather Sørensen