Nyhedsbrev nr. 1 fra Vikingeskibsmuseet oktober 2005

 Indhold: 

- Succes for Blodspor

- Optagning af museets både

- Havhingsten gør sig klar til togt

- Udgravninger ved Islands nordlige bispesæde

- Den udspændte træbåd – et rekonstruktionsprojekt 

- Nye bøger fra Vikingeskibsmuseet

--------------------------------------------------------------

Succes for Blodspor

Temaet for årets særudstilling Blodspor er vikingernes plyndringer og overfald på befolkningen langs Rhinen. Udstillingen viser bl.a. flotte skatte- og våbenfund fra Rhinlandene og Norden, men udstillingen har også tankevækkende og dramatiske fund bl.a. fra et overfald på byen Zutphen, der havde mange menneskelige ofre.

I indretningen af udstillingen er der arbejdet meget med rumopfattelse, lys og stemning. Udstillingen er blevet godt omtalt både i den skrevne presse og af TV.

Sommerens publikumsundersøgelse har vist, at museets besøgende har taget godt imod udstillingen. Af de adspurgte, der har set udstillingen synes 84,5 % godt eller meget godt om den.

I det hele taget kan publikum ifølge undersøgelsen godt lide at besøge museet. 89,5 % af de adspurgte synes at deres besøg på museet havde været godt eller meget godt.

Blodspor åbnede i maj og vises frem til søndag den 8. januar 2006. Næste års særudstilling bliver en spændende udstilling om undervandsarkæologi.

Optagning af museets både 29. oktober

Lørdag den 29. oktober vil Vikingeskibsmuseets bådelaug tage deres både på land. Optagningen der er en hyggelig Roskildebegivenhed begynder om formiddagen. Alle er velkomne til at kigge forbi.

Havhingsten gør sig klar til togt

Sidste år kunne Vikingeskibsmuseet under stor bevågenhed søsætte den imponerende rekonstruktion af det 30 meter lange krigsskib Skuldelev 2. I år skulle museet og besætningen lære skibet, Havhingsten af Glendalough, at kende til søs og sommerens sejladser blev mødt med spænding. Var skibet så godt som vi håbede? Er det realistisk at kunne sejle det til Dublin i 2007?

Sejladserne viste at skibet og besætningen fungerer godt. Skibet er i god balance og skibets kvalitet og sejlegenskaber gør det muligt at gennemføre testsejladser i Nordsøen og Det irske Hav om to år.

Sejlplanerne for skibet og dets besætning i 2006 er at gennemføre fire ugers forsøgssejladser; Kattegat og Skagerrak rundt (uge 28-32), med anløb i bl.a. Göteborg og Oslo.

Planen for det store togt i 2007 – 2008 er at Havhingsten skal sejle til Dublin i 2007 i ugerne 26 - 33. Hjemturen fra Irland er planlagt til et foregår nord om Skotland i 2008 i løbet af ugerne 27 – 32.

Besætningen består pt. af 80 personer, og der arbejdes på at udvide tallet til 120.

Museets roste hjemmesideprojekt "Stigombord" viser bl.a. film af byggeriet og af sejlads med skibet

Udgravninger ved Islands nordlige bispesæde

I løbet af 2005 har Vikingeskibsmuseet deltaget i flere udgravninger og undersøgelser til lands og til vands. En af de større udgravninger museets arkæologer har deltaget i er undersøgelser af havnen ved Holar, hvor Islands nordlige bispesæde blev oprettet 1106.

Udgravningerne fandt sted i august. På land blev der påvist flere spor af bebyggelse fra vikingetid og tidlig middelalder. I selve havnen blev det undersøgt om det var muligt at gennemføre undervandsarkæologiske undersøgelser. Mulighederne for sådanne undersøgelser er til stede, og arbejdet vil fortsætte næste år, både til lands og til vands.

Den udspændte træbåd – et rekonstruktionsprojekt

Vikingeskibsmuseets værft har i 2005 arbejdet med rekonstruktion af tre stammebåde: Slusegård båden fra 100 e.kr., Björkebåden fra ca. 450 e.kr. og Tuna Bardelunda båden fra omk. 850 e.kr.

De tre både er bygget over udhulede og udspændte træstammer fra forskellige historiske perioder, af forskelligt materiale og efter forskellige konstruktionsprincipper. En rekonstruktion af bådene giver et godt udgangspunkt for diskussionen af de klinkbyggede bådes oprindelse. Klinkbyggede både er den type både, der især blev bygget i vikingetiden.

Projektet fortsættes resten af året og til næste år. Byggeriet kan følges på Vikingeskibsmuseets hjemmeside. Det er også muligt, at læse bådebyggernes web-log (hjemmeside dagbog).

Nye bøger fra Vikingeskibsmuseet

I anledning af Skonnerten Fulton’s 75 års jubilæum har museets forlag i 2005 udgivet Ole Crumlin-Pedersens bog Fulton. Mennesker omkring en dansk skonnert 1915-2005.

I tilknytning til dette års særudstilling, Blodspor - Vikingernes plyndringer langs Rhinen, har museet udgivet et udstillingskatalog af samme navn. Det er udarbejdet af Anne-Christine Larsen & Anne Christina Sørensen.

Begge udgivelser kan købes i Vikingeskibsmuseets butik og web-butik.

Næste udgivelse fra Vikingeskibsmuseets forlag bliver Christian Lemées bog om renæssancens skibsbygning. Den vil komme i serien Ships and Boats of the North og er planlagt til udgivelse i december.